Oznaka“Zakon o stranim agentima”

Strani zakoni za domaće izdajnike

Treba nam zakon koji reguliše rad funkcionera na najvišim pozicijama u državnom aparatu a koji djeluju pod uticajem stranih aktera, država ili interesa. Mogu...

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije