"Neretvica - Pusti me da tečem" - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Neretvici, Konjic

Pale i vodne saglasnosti za gradnju malih hidroelektrana na Neretvici!

Odredbama člana 114. stav 6. Zakona o vodama je definisano vodna saglasnost prestaje da važi istekom roka od dvije godine od dana njenog izdavanja ukoliko do tog dana nije pribavljeno odobrenje za građenje i nisu započeti radovi.

Pobjeda za pobjedom u dolini Neretvice. Iako je zima vrijeme kada vrijedni mještani i ativisti iz Klisa odmaraju od aktivnosti oko uređenja rijeke, na pravnom planu bitka ne prestaje. Tako se udruženje građana “Neretvica – Pusti me da tečem” u januaru obratilo Agenciji za vodno područje Jadranskog mora sa zahtjevom po pitanju nastupanja činjenice isteka važenja vodne saglasnosti za mHE “Sirijanski most” i mHE “Gorovnik-ušće” koje je ova Agencija izdala.

Agencija je Udruženje obavijestila da su ispunjeni zakonom propisani uslovi za prestanak važenja vodnih saglasnosti za male hidroelektrane “Sirijanski most” i “Gorovnik-ušće” na rijeci Neretvici.

Odredbama člana 114. stav 6. Zakona o vodama je definisano vodna saglasnost prestaje da važi istekom roka od dvije godine od dana njenog izdavanja ukoliko do tog dana nije pribavljeno odobrenje za građenje i nisu započeti radovi.

Investitoru (Elektroprivreda BiH d.d.) je izdata vodna saglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju mHE 16.07.2018. godine.

S obzirom da je za predmetne objekte, u septembru 2021., ukinuto ranije izdato odobrenje za građenje, odnosno odbijen zahtjev za izdavanje istog, a da nikakvi radovi nisu započeti, ispunjeni su zakonom propisani uslovi za prestanak važenja vodne saglasnosti.

Povodom ovoga, predsjednik UG „Neretvica – Pusti me da tečem“ Ibrahim Turak, izjavio je:

„Mi ovo doživljavamo kao još jednu pobjedu u nizu. Narod iz doline Neretvice već odavno živi u ubjeđenju da prilikom izdavanja dozvola za gradnju malih hidorelektrana nije bilo sve po zakonu.  S obzirom da potpisnici koncesionog ugovora (EPBiH i Općina Konjic) ne žele da raskinu koncesioni ugovor mi smo odlučili da ćemo pravdu i naše uvjerenje dokazati i da ćemo istinu izvesti na čistac. Ovo je još jedan od pokazatelja da se nije dovoljno vodilo računa o poštovanju zakona a potpisnici koncesionog ugovora očeigledno nisu dobro procijenili snagu i volju naroda pa nisu ni očekivali da ćemo se ovoliko boriti, i pravno i na terenu. Želimo još jednom istaknuti činjenicu da mi nemamo apsolutno ništa protiv bilo koga, naša jedina želja je da prekinimo ovu anarhiju i bezakonje i da pokažemo da želimo poštovanje istih od svih strana i da nema niko jači od toga“.

Oznake
Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije