"Neretvica - Pusti me da tečem" - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Neretvici, Konjic

UG “Pusti me da tečem” predalo zahtjev za raskidanje koncesionog ugovora za izgradnju i korištenje mHE

UG “Neretvica – Pusti me da tečem” 15. decembra 2021. godine na općinski protokol predalo je zahtjev za otkazivanje/raskidanje koncesionog ugovora za izgradnju i korištenje malih hidroelektrana u slivu rijeke Neretvice.

“Suština zahtjeva ja sljedeća: S obzirom na to da je u članu 11. Ugovora navedeno da se Elektroprivreda BiH obavezuje da će svih 15 mHE pustiti u komercijalni pogon najkasnije do kraja 2013. godine te nije sačinjen odgovarajući aneks, stav 3. spomenutog člana jasno kaže: “Koncesor ima pravo na raskid ovog Ugovora.”

Narod doline Neretvice još jednom poziva Općinu Konjic da radi u interesu svojih građana i, uvažavajući negativne stavove lokalnog stanovništva u pogledu izgradnje mHE, donese odluku o raskidu ovog štetnog ugovora.

Štaviše, ovaj ugovor može se smatrati raskinutim po samom zakonu, jer ugovorne obaveze od strane koncesionara nisu ispoštovane u predviđenom roku, a nisu ni potpisani aneksi ugovora kojim bi se omogućilo produženje roka realizacije”, navode iz UG “Pusti me da tečem”.

U skladu sa Zakonom o upravnom postupku, Općina Konjic ima rok od 30 dana za postupanje, nakon čega bi podnosioca zahtjeva trebala izvijestiti o poduzetim aktivnostima.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije