Podcast Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne

Premijera: Video priča o borbi protiv nelegalne eksploatacije šljunka iz rijeke Bosne

Neformalna grupa građana Doboja, Modriče, Vukosavlja i Šamca ''Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne'', uz pomoć Centara civilnih inicijativa i USAID-a, napravila je kratku video priču o svom radu i problemu kojim se bave. Portal Antikorupcija ''premijerno'' objavljuje ovaj materijal.

Grupa “Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne”, inače, u svega par mjeseci svog rada, uspjela je da uzburka “ustajalu žabokrečinu” i da nadležne institucije navede na uozbiljavanje pristupa ovom dugogodišnjem problemu i konstantnoj prijetnji građanima naselja u slivu rijeke Bosne.

Prijetnje da se ponovi katastrofa iz 2014. godine, kada su u poplavama u BiH život izgubile 22 osobe, od čega je više od polovine iz četiri opštine iz kojih dolaze aktivisti ove grupe, a ukupna tada pričinjena materijalna šteta procijenjena na dvije milijarde KM, od čega se dvije trećine odnose na ove četiri lokalne zajednice.

Šest godina nakon poplava i dalje nije došlo do ozbiljnijeg uređenja u ovoj oblasti i obzirom da se problemi ne rješavaju, ovo područje je i dalje ugroženo. Što su aktivisti grupe “Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne” shvatili kao svoju građansku obavezu za djelovanje.

Serijom prijava, policiji, Inspektoratu, Vodama RS i Tužilaštvu uspjeli su da pokrenu stvar sa “mrtve tačke”, odnosno da neke institucije probude iz stanja hibernacije. Rezultat je da su se podaci o ilegalnim šljunkarama počeli redovno pojavljivati na policijskim presicama, uz najavu novih prijava Tužilaštvu, a da Tužilaštvo polako “skida prašinu” sa dugogodišnjih neriješenih slučajeva i nadati se da će početi efikasnije raditi svoj posao. Kao i sudovi. A i nadležna ministarstva, koja bi trebala predložiti nova zakonska rješenja, koja će, između ostalog pojačati sankcije i dokinuti praksu u kojoj sljunkari rađe (jer im se finansijski isplati) plaćaju kazne nego dozvole i rađe se bave kriminalom nego poštenim radom.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije