"Neretvica - Pusti me da tečem" - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Neretvici, Konjic

Građanska inicijativa “PUSTI ME DA TEČEM”

Građansku inicijativu “Pusti me da tečem” pokrenula je grupa građana, sa područja opštine Konjic, koja se bori protiv izgradnje 15 mini hidroelektrana na rijeci Neretvici i njenim pritokama, smatrajući da će one, nepovratno, negativno uticati na biljni i životinjski svijet, s naglaskom na zaštićene vrste koje tu žive. A u konačnici i na živote ljudi na tom području.

Početak ove borbe u kojoj su građani i NVO okupljeni u inicijativi “Pusti me da tečem” na jednoj, a Elektroprivreda BiH i Opština Konjic na drugoj strani, datira još od potpisivanja koncesionih ugovora 2000. godine.

Elektroprivreda BiH je, kao investitor, za projekat vrijedan preko 100 miliona maraka, ishodovala sve potrebne dozvole, za izgradnju 15 mini hidrocentrala na rijeci Neretvici. Gradnja MHE Gorovnik ušće i MHE Srijanski most trebalo je da počne u maju 2020. godine.

Međutim, koncesioni ugovori su potpisani za vrijeme važenja starog Prostornog plana Konjica, iz 1987. godine, kojim je bila predviđena izgradnja velikih, ali ne i mini hidrocentrala.

Takođe, problematičan je i proces izdavanja potrebnih dozvola još iz perioda 2006. kada su održane i prve javne rasprave na ovu temu.

Aktivisti, koji su tada bili učesnici javnih rasprava, ističu da one nisu bile održane u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Arhuske konvencije, jer su bile svedene samo na formu, dok se komentari građana nisu ozbiljno razmatrali.

Cilj građana okupljenih u inicijativu “Pusti me da tečem“ je stavljanje okolišne dozvole, do koje je Elektroprivreda došla na sumnjiv način, van snage i zaustavljanje procesa izgradnje MHE na rijeci Neretvici.

Kontakt možete uspostaviti preko Facebook grupe Pusti me da tečem.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije