NGG „Spasimo Drinu“ Goražde

„Spasimo Drinu“ – Incijativa za sprječavanje gradnje postojećeg rješenja obaloutvrde na rijeci Drini

Neformalna grupa građana sastavljena od mještana naselja Luka u Goraždu, pokrenula je inicijativu za borbu protiv gradnje zidova na obali rijeke Drine. Na planiranju i gradnji obaloutvrde u naselju Luka intenzivnije se počelo raditi nakon poplava iz decembra 2010. godine, koje su uzrokovane velikim padavinama i nekontrolisanim ispuštanjem vode iz HE „Piva“ Mratinje. Tada je građanima ovog grada nanesena ukupna šteta veća od 15 miliona maraka.

Poslije nekoliko godina pripreme, te nakon što je Svjetska banka odobrila kreditna sredstva, radovi na izgradnji obaloutvrde su počeli u aprilu 2019. godine. Glavni projekt podijeljen je na nekoliko pod-projekata a vrijednost investicije je oko 10 i po miliona maraka. Za realizaciju Projekta zaštite od poplava na Drini zaduženi su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, zatim PIU šumarstva i poljoprivrede pri ovom ministarstvu, Agencija za vodno područje rijeke Save, te Grad Goražde.

Građani sumnjaju na koruptivne radnje od strane uprave Grada Goražda prilikom odabira projekta jer je proces odabira najboljeg projekta prije izgradnje obaleutvrde u naselju Luka bio netransparentan tj. građani nisu bili upoznati sa izabranim niti ponuđenim projektima/rješenjima, urbanističku i građevinsku dozvolu donijela je prema Uredbi nenadležna gradska Služba, a bez obzira na nezadovoljstvo građana, gradske vlasti i dalje ignorišu njihovo mišljenje u vezi dalje izgradnje obaleutvrde dato na javnoj raspravi 02.07.2020.g.

Iz tog razloga, građani Goražda su dva puta organizovali protestne šetnje kako bi ukazali na nezadovoljstvo zbog izgradnje zida obaloutvrde duž cijele obale rijeke Drine u centru grada koji ugrožava život lokalnog stanovništva te kako bi pozvali na odgovornost svih strana u ugovoru za izgrađeni sporni zid ispod naselja Luka.

Trenutni cilj neformalne grupe građana „Spasimo Drinu“ je da trajno zaustave izgradnju postojećeg rješenja obaloutvrde, koje je u suprotnosti sa interesom lokalnog stanovništva, te da pronađe zajedničko rješenje obaloutvrde koje će biti prihvatljivo građanima opštine Goražde. Također, građani okupljeni  ovu neformalnu grupu žele ukazati na sve propuste nadležnih institucija u procesu odabira i izgradnje tehničkog rješenje obaloutvrde.

Kontakt sa ovom grupom možete uspostaviti preko njihove Facebook stranice: Spasimo Drinu (link: https://www.facebook.com/Spasimo-Drinu-101439481605003/)

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije