Vijesti

TI BiH povodom Međunarodnog dana zviždača: Donijeti Zakon u FBiH i pojačati pravnu zaštitu svih prijavitelja korupcije

U Bosni i Hercegovini još nije osigurana potpuna zaštita zviždača, a od 2014. godine Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK) dodijelila je status zaštićenog prijavitelja za samo osam lica, od ukupno 24 koliko ih je zatražilo zaštitu.

Banja Luka, 23.6.2020. – U Bosni i Hercegovini još nije osigurana potpuna zaštita zviždača, a od 2014. godine Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK) dodijelila je status zaštićenog prijavitelja za samo osam lica, od ukupno 24 koliko ih je zatražilo zaštitu. Ovaj podatak najbolje govori koliko se građani usuđuju da prijave korupciju, a najveći problem, pored pada povjerenja u institucije, predstavlja činjenica da u Federaciji BiH zviždači ne uživaju nikakvu pravnu zaštitu. Zato je Transparency International u BiH povodom Mađunarodnog dana zviždača apelovao na predsjednike klubova Doma naroda Federacije BiH koji već dvije godine blokiraju usvajanje Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije FBiH da konačno usvoje ovaj zakon.

U prvih šest mjeseci ove godine sedam zviždača se obratilo Centru za pružanje besplatne pravne pomoći TI BiH, a od toga šest dolazi iz FBiH gdje ova lica ne uživaju posebnu pravnu zaštitu. TI BiH poziva da se zakon što prije usvoji, jer je Federacija BiH jedini nivo vlasti u državi koji nije zakonski zaštitio prijavitelje korupcije. Rješavanje ovog problema jedan je od 14 ključnih prioriteta u Mišljenju Europske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj
uniji.

TI BiH je poslao i Ministarstvu pravde Republike Srpske prijedlog za unaprjeđenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u RS jer su u primjeni ovog zakona uočeni nedostaci koji se tiču zaštite zviždača. TI BiH je predložio produženje sudskih rokova kod tužbe, produženje roka kod revizije i uvođenje istražnog načela koje bi ojačalo položaj zviždača u sudskom postupku.

Zaštita zviždača jedno je od najvažnijih pitanja, jer su zahvaljujući njima otkrivene neke od najvećih korupcijskih afera u Bosni i Hercegovini. Ipak brojne od tih afera nikad nisu dobile sudski epilog, a nisu rijetki slučajevi da se sudi ljudima koji prijave korupciju. Jedan od najočitijih primjera kojima je svjedočila javnost u BiH je tzv. afera „Potkivanje”, gdje je zviždač-biznismen Nermin Alešević koji je snimkom otkrio aferu, sada osumnjičen za davanje mita i neovlašteno snimanje predsjednika VSTS-a.

Zabrinjava i podatak da se broj prijava korupcije u Tužilaštvima u cijeloj BiH svake godine smanjuje, a za četiri godine broj prijava koje podnose građani i nadležne policijske agencije smanjio se za 20%. Principi globalnog pokreta TI podrazumijevaju upostavljanje sigurnih i različitih kanala prijave, ali i donošenje posebnih zakonskih propisa koji će garantovati jaču pravnu zaštitu svim licima koji prijave korupciju i zbog toga trpe štetne posljedice.

Dodaj komentar

Klikni ovdje da napišeš komentar

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije