Građanski aktivizam

TI BiH upozorava: Prekršene procedure kod dodjele koncesije za eksploataciju podzemne vode u Livnu, gradsko vijeće treba povući saglasnost

"TI BiH je zaprimio brojne prijave građana sa ovog područja koji su ukazali na opasnosti po životnu sredinu i istakli da su sve odluke donesene bez javne rasprave i učešća javnosti", navodi se u saopštenju za javnost Transparency Internationala, koje prenosimo u cjelosti.

Vlada Kantona 10 dodijelila je Koncesiju za eksploataciju podzemne vode na lokalitetu „Poljane“ bez pravilnog provođenja javne rasprave i pribavljanja potrebnih dozvola, a tom prilikom prekršene su brojne procedure, upozorava Transparency International u BiH (TI BiH). Zbog toga Gradsko vijeće Livno treba povući uslovnu saglasnost koje je dalo za dodjelu ove koncesije, jer koncesionar „Dže-Co“ d.o.o. Livno nije ispunio većinu uslova koji su postavljeni još 2010. godine. 

Prema dostupnim informacijama i Izvještaju radnog tijela Vlade Kantona 10 po ovom pitanju, javne rasprave nisu provedene ili nisu provedene u skladu sa zakonom, prethodna vodna saglasnost je istekla, a ostali vodni akti nisu pribavljeni, nisu izdate okolinske dozvole, nisu izrađeni Elaborati o rezultatima geoloških i hidrogeoloških istraživanja a saglasnosti za proširenje prostora su pune primjedbi i nedostataka. 

Pored svega navedenog koncesiona naknada se ne plaća, a ovaj postupak dodjele su obilježile i druge nepravilnosti. Uz sve navedeno, Komisija za koncesije je konstatovala da bi se trebalo voditi računa o eventualnoj ugroženosti vodosnabdijevanja lokalnog stanovništva, a TI BiH je zaprimio brojne prijave građana sa ovog područja koji su ukazali na opasnosti po životnu sredinu i istakli da su sve odluke donesene bez javne rasprave i učešća javnosti.  

Imajući u vidu sve navedeno, posebno izvještaje i odluke nadležnih organa, nezadovoljstvo mještana MZ Vidoši i drugih građana Livna, TI BiH apeluje na Gradsko vijeće Livna da razmotri uslovnu saglasnost koju je dalo za dodjelu koncesije, i ako se utvrdi da uslovi nisu ispunjeni proglasi prestanak važenja ove saglasnosti.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije