Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

Tranzicija iz stanja pogodnog za širenje korupcije ka stanju vladavine zakona, kriterija i transparentnosti?

U Skupštini Brčko distrikta ove sedmice održan je nastavak javne rasprave o nacrtu Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, kao još jedan korak u procesu raskidanja sa dosadašnjom praksom koruptivnog, netransparentnog i nepravednog finansiranja neprofitnih organizacija u Distriktu.

Pritisak koji su na vlast Brčko distrikta izvršili mediji, otkrivši nekoliko ozbiljnih korupcijskih afera i nevladine organizacije, koje su se početkom 2020. udružile u grupu „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“, s ciljem uspostavljanja reda u oblasti budžetskog finansiranja neprofitnih organizacija u Distriktu, urodila je plodom.

Naravno, ne u smislu, da se stanje “preko noći” promijenilo (na šta upozoravaju i rezultati u prošlom mjesecu prezentiranog „Polugodišnjeg izvještaja o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“, kojim je konstatovano da je najveći dio sredstava neprofitnim organizacijama u prvoj polovini 2020. dodjeljen bez raspisanog javnog poziva, kriterijuma i dovoljno opravdanosti). Nego u smislu da su stvari konačno pokrenute s mrtve tačke i da su urađeni neki značajni koraci u pravcu prekida sa dosadašnjom praksom netransparentnosti i koruptivnog djelovanja.

Počelo je usvajanjem posljednjeg Zakona o budžetu, a nastavljeno saradnjom sa pomenutom grupom nevladinih organizacia i prihvatanjem njihovih prijedloga, u vezi sa zakonskim i podzakonskim aktima koji su u postupku kreiranja i usvajanja, a koji se tiču ove oblasti.

Dio tog procesa je i donošenje novog Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH. O čijem nacrtu je, ove sedmice, održan nastavak javne rasprave, započete, pa prekinute “iz tehničkih razloga”, prije desetak dana.

Na javnoj raspravi se okupljenima obratio predsjedavajući Zakonodavne komisije, Ljubiša Lukić, rekavši je da su učesnici rasprave imali pred sobom prednacrt zakona na koji su dali dosta komentara. Dodavši:

„U međuvremenu su dobili Nacrt zakona o udruženjima i fondacijama u koji su ugrađene bar dvije trećine komentara nevladinih organizacija, a sve ono što nije obuhvaćeno Nacrtom zakona poslanici će, u skladu s Poslovnikom i Statutom, moći popraviti do njegovog konačnog usvajanja“.

Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove rekao je da je riječ o potpuno novom zakonu koji treba na novi način da uredi pitanja finansiranja, sufinansiranja i svih aktivnosti nevladinog sektora u Brčko distriktu i podsjetio da je važeći zakon donesen još 2002. godine.

„Sjedište nevladinih organizacija više neće moći biti na privatnim adresama, morat će se voditi precizna i jasna evidencija članstva i svih nastalih troškova u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima“, rekao je Blažić.

Podsjetio je da se uvodi i novi način sufinansiranja i finansiranja projekata NVO sektora od strane Vlade putem javnog poziva i uz jasne kriterije, kao i da će ti projekti biti praćeni i ocjenjivani kako bi se vidjeli njihovi efekti.

Među novinama je i uvođenje inspektora za nevladin sektor koji će djelovati u okviru Inspektorata Brčko distrikta BiH.

„Sve organizacije i udruženja koji ne usklade svoje akte sa Zakonom bit će automatski ugašene u roku od šest mjeseci od stupanja zakona na snagu koji će nadam se biti usvojen u Skupštini u drugom čitanju“, rekao je Blažić.

Blažić je najavio donošenje odluke u Vladi Brčko distrikta o uspostavljanju e-registra nevladinih organizacija za koji već postoje određena softverska rješenja.

„Siguran sam da ćemo, kada sve ovo završimo, biti primjer ne samo u BiH nego i regionu“, rekao je Blažić

U konačnici, potrebno je naglasiti, da se Zakon i pomenute izmjene ne donose zbog disciplinovanja nevladinog sektora (što bi neupućeni mogli zaključiti iz taksativnog nabrajanja izmjena), nego zbog disciplinovanja – predstavnika vlasti!

Zbog čije netransparentnosti, koruptivne prakse, djelenja novca po kriteriju podobnosti, porodičnih veza, lične finansijske koristi itsl, a ne kvaliteta i značaja projekata za društvo, se došlo do neprihvatljivog stanja, na koje su, na kraju, morali reagovati i policija i pravosuđe.

No, da se stvari, kao što smo na početku zaključili nisu promijenile “preko noći”, govori i činjenica da već 2 mjeseca čekamo nastavak rada policije i tužilaštva na procesuiranju korupcije povezane sa dijelenjem novca neprofitnim organizacijama. Nadajući se da u julu mjesecu uhapšeni poslanik Ćazim Dečaj nije tek “žrtveni jarac”, nego prvi u nizu koji će odgovarati za zloupotrebu položaja. Jer ponašanje zbog koga je Dečaj na kraju uhapšen bilo je prije pravilo nego izuzetak, u proteklim godinama, u Brčko Distriktu.

TH, Antikorupcija

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije