Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

U DISTRIKTU SE STVARI POMJERAJU S MRTVE TAČKE

Sve je više naznaka da je sa dosadašnjom neprihvatljivom – netransparentnom i koruptivnom – praksom završeno i da će oblast finansiranja i rada neprofitnih organizacija u Brčko distriktu, konačno, biti uređena.

Poslanici Skupštine Brčko distrikta, u srijedu, 29.07., nakon kraće rasprave, usvojili su, u prvom čitanju, od Vlade predloženi Nacrt Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH.

Nastavak je to sređivanja stanja u ovoj oblasti, započetog usvajanjem posljednjeg Zakona o budžetu i radom na podzakonskim aktima koji će precizno definisati način finansiranja i rada ovih organizacija u Brčko distriktu. Što je i ključni zahtjev grupe nevladinih organizacija Distrikta okupljenih, pod nazivom “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”. Čije su okupljanje i konkretne inicijative prema vlastima u značajnoj mjeri doprinijele kreiranju ovog zakona i pokušaju prekida sa tradicijom netransparentnog i nepravednog finansiranja, koje nije zasnovano na preciznim kriterijama i objektivnim odlukama nego na diskrecionom pravu političara da novac dijele po vlastitom nahođenju, što je bio idealan prostor za pojavu korupcije. Pa smo nedavno svjedočili i hapšenju jednog poslanika Skupštine Distrikta (nadati se ne posljednjem), upravo sa sumnjom da je zloupotrebio položaj, u ovom kontekstu.

Prije nego se Zakon ponovo pojavi pred poslanicima, u drugom čitanju, biće održana javna rasprava, koja je zakazana za 3. septembar.

Iz grupe “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta” su najavili učešće u ovoj javnoj raspravi. Kao i u svim daljim aktivnostima vezanim za uređenje oblasti finansiranja i rada neprofitnih organizacija u Brčko distriktu.

“Novi zakon je dobar temelj za ono na čemu mi insistiramo – da se u podzakonskih aktima, takođe novousvojenog Zakona o budžetu, definišu rješenja koja će precizirati dodjele sredstava za neprofitne organizacije prema preciznim kriterijima, spriječiti zloupotrebe, eliminisiati diskreciona prava pri dodjelu i druge oblike korupcije” – riječi su direktora Omladinskog centra “Vermont” Damira Radenkovića.

 Kao prateći zakon usvojen je i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o inspekcijama, jer je Nacrtom zakona o udruženjima i fondacijama, predviđeno i uvođenje nove pozicije, inspektora za udruženja i fondacije, u cilju poboljšanja kontrole načina utroška budžetskih sredstava za ove svrhe, što je bio jedan od prijedloga grupe “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”.

Stvari su, dakle, u ovom kontekstu, u dobroj mjeri “pomaknute s mjesta”. I, zasad, idu u pravom smjeru. A vrijeme će pokazati stvarne efekte mjera koje se preduzimaju, i od strane vlasti i od strane nevladinog sektora.

“Pratićemo pripremu usvajanja budžeta za narednu godinu, kada bi i Zakon o budžetu i Zakon o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta trebali zaživjeti u punom kapacitetu” – kaže direktor Udruženja Turistička zajednica Brčko Davor Simikić.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije