Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

U NVO sektoru Brčko distrikta “blago zabrinuti”

Iako su, ubrzo nakon održane javne rasprave, sredinom septembra, stvoreni svi tehnički preduslovi za usvajanje novog Zakona o udruženjima i fondacija Brčko distrikta, to se još uvijek nije desilo.

Najprije su šefovi poslaničkih klubova u Skupštini Distrikta odlučili pripremljen Zakon neuvrstiti na dnevni red 67. sjednice Skupštine, započete 23. septembra a nastavljene 7. oktobra. A onda je otkazana 68. sjednica, na čijem dnevnom redu je bio taj zakon, kao i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o inspekcijama Brčko distrikta, kojim se uvodi postojanje inspektora koji će biti zadužen za praćenje i primjenu novog Zakona o udruženjima i fondacijama, kada su u pitanju dodjele i trošenje sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Distrikta.

Radi se, kao što smo već u više navrata naglasili, o izuzetno važnim zakonima, kojima se pokušava urediti oblast finansiranja neprofitnih organizacija u Brčko distriktu i prekinuti sa dosadašnjom netransparentnom i koruptivnom praksom.

Prema izjavama zvaničnika Skupštine, odgođena sjednica bi se trebala održati “ako ne prije onda iduće srijede 14. oktobra”, odnosno samo dan pred početak predizborne kampanje za Lokalne izbore 15. novembra.

To, međutim, ne znači i da će se sigurno ove dvije tačke naći na dnevnom redu, jer postoji mogućnost da će ih poslanici svrstati u “nepodobne”. Čime bi ovi zakoni, bitni za sređivanje stanja u oblasti finansiranja neprofitnih organizacija, ostali i dalje na čekanju.

Takvog razvoja događaja se i pribojavaju u nevladinom sektoru Distrikta, a prije svaga u neformalnoj grupi „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“, koja je, početkom godine, i pokrenula kampanju u cilju uvođenja transparentnosti, pravednosti i prekida sa dosadašnjom neprihvatljivom i za širenje korupcije pogodnom praksom u finansiranju neprofitnih organizacija. I koja je, svojim prijedlozima i inicijativama, aktivno učestvovala u izradi ovog zakona.

„To bi se moglo i dogoditi, imajuću vidu da se taj zakon očekivao i u dnevnom redu 67. Sjednice. Jer su nakon usvajanja u Prvom čitanju i održane javne rasprave materijali iz nadležnog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove na vrijeme dostavljeni Stručnoj službi Skupštine za pripremu za uvrštavanje u dnevni red. Ali Zakon nije uvršten na dnevni red te sjednice”, kaže član Grupe Ferida Mešković.

Ona je podsjetila da su nakon održane prethodne sjednice šefovi poslaničkih klubova najavili da su do održavanja lokalnih izbora 15. novembra planirane još dvije sjednice Skupštine.

Predsjednik Skupštine Esed Kadrić tada je pojasnio da ima još niz važnih zakonskih prijedloga i odluka koje će se usaglašavati do lokalnih izbora. Ali je naglasio: „Mislim da Skupština treba raditi do izbora uz nastojanje da se u parlamentu ne vodi predizborna kampanja.” I da su prilikom usaglašavanja dnevnog reda šefovi poslaničkih klubova nastojali izbjeći uvrštavanje tačaka koje mogu izazvati određenu vrstu populizma i borbe za naklanost birača kroz parlamentarne rasprave i da su uvrštene tačke koje su suštinski važne za život i funkcionisanje građana.

A nagovijestio je i mogućnost da predloži ukidanje radio i televizijskog prenosa sjednica Skupštine do lokalnih izbora.

Osim što je formulacija o skidanju zakona s dnevnog reda ukoliko oni mogu izazvati “određenu vrstu populizma i borbe za naklanost birača kroz parlamentarne rasprave” krajnje “fleksibilna”, te bi se pod tim mogla podvesti rasprava o bilo čemu, pa i o zakonima kojima je intencija prekid sa netransparentnom i koruptivnom praksom u dijelenju budžetskog novca neprofitnim organizacijama, praksom u kojoj su učestvovali i neki poslanici Skupštine Brčko distrikta, isključivanje i javnosti u radu Skupštine, kao i odgađanje sjednice, dodatno podgrijava sumnje da po srijedi nisu samo tehnička pitanja, već da ima i nečeg krupnijeg u pozadini.

Ako se uzme u obzir da poslanici u nastavku 67.sjednice juče nisu razmatrali ni Izvršenje budžeta za prva tri mjeseca ove godine, odlazeći skupštinski saziv zaslužuje ozbiljnije kritike za svoju (ne)efikasnost i (ne)rad. Jer, izvjesno je da on neće razmotriti, ne samo trošenje budžetskih sredstava za devet mjeseci ove godine, ni polugodišnji, odnosno uopšte bilo šta u ovoj godini kada je budžetiranje u pitanju.

Da li će iza sebe ostaviti i neusvojen Zakon o udruženjima i fondacija Brčko distrikta ostaje da se vidi. No bila bi to zaista porazna poruka za kraj ovog saziva Skupštine. I obesmišljavanje napora koji je Vlada preduzela i njene otvorenosti za saradnju sa nevladinim sektorom, u ovom kontekstu.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije