Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

Udružene brčanske organizacije zajedno protiv korupcije: Želimo monitoring dodijeljenih sredstava!

Već ranije smo pisali o problemu dodjeljivanja budžetskih sredstava nevladinim organizacijama u Brčko Distriktu, koja, pored toga što budu dodijeljena organizacijama koje gotovo da ne postoje, njihov utrošak ne prati nikakav proces praćenja projektne implementacije.

Međutim, nakon što se grupa nevladinih organizacija, zainteresovanih za uvođenje reda u ovu oblast, odnosno transparentno trošenje budžetskih sredstava i njihovu dodjelu po preciznim kriterijima, ujedinila u neformalnu grupu i kao takva nastupila prema institucijama vlasti u Distriktu, pokrenuti su značajniji koraci koji bi cjelokupni proces mogli učiniti transparentnijim i efikasnijim.

Izmjenom legislative omogućila bi se zakonita i transparentna dodjela i trošenje sredstava iz budžeta Brčko Distrikta BiH namjenjena neprofitnim organizacijama.

Tim povodom, pomenuta grupa nvo uz pomoć je eksperta razvila metodologiju kojom se utvrđuju se postupci, aktivnosti i način izvještavanja za praćenje dodjele finansijskih sredstava iz budžeta Brčko Distrikta.

Kako navode iz ove grupe njihov cilj je da javnom zagovaračkom kampanjom ukažu na posljedice postojećih loših rješenja i praksi u dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama iz budžeta BD BiH.

Također, dodaju da koordinisanim okupljanjem aktivista nevladinih organizacija, udruženja građana i mjesnih zajednica žele zajednički djelovati prema institucijama vlasti Brčko Distrikta BiH kako bi u procesu usvajanja novih politika uključili i njihove predstavnike.

Grupa se dodatno zalaže za primjenu dobrih praksi iz drugih gradova, a koje se odnose na dodjelu i kontrolu trošenja sredstava namijenjenih za NVO-a.

Dodajući kako namjeravaju vršiti monitoring procesa dodjele sredstava za NVO-e, te informisati javnost o nalazima, eventualnom ostvarenom progresu ili nastavku dosadašnje prakse, te shodno tome upućivati jasne poruke prema nadležnim institucijama i pojednicima od kojih se očekuje uključivanje i rješavanje ovog problema.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije