Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD

Vlasti Distrikta pokazuju spremnost na saradnju sa civilnim društvom?

Udruživanje jednog broja brčanskih nevladinih organizacija, u neformalnu grupu “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta” i njihov organizovan i konstruktivan nastup prema vlastima Distrikta, dao je vlastima mogućnost da pokažu da zaista žele da ovu oblast urede na zadovoljavajući način. I prekinu sa praksom netransparentnog finansiranja nvo i diskrecionih prava u tom kontekstu.

Oblast finansiranja neprofitnih organizacija u Brčko Distriktu godinama je bila potpuno neuređena i izvor stalnih skandala. Vezanih za netransparentnost i diskreciono pravo političara da sredstva za tu namjenu dijele bez ikakvih kriterija i provjera.

Upravo su ti skandali, odnosno mediji koji su ih, svojim istraživačkim tekstovima, otkrivali, izazvavši i reakciju Tužilaštva, te, pandemijska kriza i potreba da se novac iz budžeta usmjeri na ublažavanje njenih posljedica, uzrokovali prve korake ka promjeni ponašanja lokalnih vlasti. I usvajanje budžeta u kome je, za razliku od prethodnih godina, onemogućeno diskreciono pravo poslanika vladajućih stranaka da ogromnu količinu novca (po novinarima CIN-a, radi se o oko 11 miliona KM godišnje) dijele prema vlastitom nahođenju, finansirajući lokalna udruženja za koja bi se ponekad ispostavilo da, zapravo, nemaju nikakvih konkretnih aktivnosti ili da se doniranim novcem razbacuju, koristeći okolnost da potrošnju tog novca, faktički, niko nije kontrolisao. Dok su s druge strane organizacije sa dugogodišnjim izuzetno značajnim projektima bile prinuđene gasiti svoje aktivnosti i napuštati svoje korisnike, zbog nedostatka sredstava.

Predsjedavajući Skupštine Distrikta Esed Kadrić je izjavio da ove godine poslanici nisu trošili budžetski novac na dosad uobičajeni način jer je, usljed vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom, institucijama novac potreban kako bi pomogle privredi i zdravstvu.

No, da se priča ne bi završila samo ovogodišnjim budžetom, odnosno da se ovaj pozitivni pomak ne bi pretvorio u tek izuzetak koji potvrđuje pravilo, a sljedeće godine se sve vratilo na staro, potrudio se jedan broj brčanskih nevladinih organizacija (trenutno ih je 12), koje su se udružile u neformalnu grupu “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”. I koje pokušavaju uspostaviti kontakt sa vlastima i izboriti se za uticaj civilnog društva u kreiranju i donošenju odluka koje se odnose na rad i finansiranje nevladinih organizacija u Brčko Distriktu.

Prve reakcije vlasti na dostavljene im prijedloge i inicijative (3.7. upućene su dvije posljednje), u vezi novog Zakona o udruženjima i fondacijama BD, pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta, te, kriterija za projektno i programsko finansiranje i sufinansiranje civilnog društva, su pozitivne.

Istaknuto je da dosad “Osim sporadičnih, uglavnom kroz medije iznesenih stavova civilnog društva, nije bilo konkretnijih ideja da se neprofitne organizacije uključe u proces dodjele i praćenje trošenja sredstava za neprofitne organizacije, kada su u pitanju zakonska regulativa i realizacija“. I da je „Promjena nastupila tek nedavno, kada se pojavila grupa ‘Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta’. I činjenica je da ona ima ne samo kvalitetne ideje nego je okupila i veliki broj predstavnika civilnog društva odnosno građana koji su uputili zahtjev sa određenim decidnim zahtjevima i idejama.“

Saznajemo i da je stav Radne grupe koja je radila na izradi novog Zakona o udruženjima i fondacijama, prema prijedlozima grupe „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”, vrlo pozitivan i da je većina tih zahtjeva uvrštena u prijedlog zakona.

Što se tiče naknadno dostavljenih zahtjeva od strane ove grupe, a koji se odnose na uključenost civilnog društva i u praćenje sredstava trošenja, dodjelu i odabir, oni će, od strane Vlade Brčko distrikta biti razmotreni u narednom periodu.

„Naša želja je da ubuduće imamo tu uključenost civilnog društva, veću nego do sada. Takođe i naše je viđenje da  civilno društvo  moramo uključiti više, pogotovo imajući u vidu činjenicu da imamo novu legislativu, nove zakone koji se odnose na civilno društvo. Usvojen je i novi Zakon o budžetu, koji decidno definiše jednim posebnim poglavljem finansiranje nevladinog sektora na sasvim novi način. Bit će usvojen, nadamo se, i Zakon o udruženjima i fondacijama koji također na novi način definiše navedenu materiju, a što će se odraziti ne samo na civilno društvo nego i na nas koji radimo sa civilnim društvom“, saopšteno je iz administrativnog aparata Brčko Distrikta.

Članica Grupe Ferida Mešković, zadužena za kontakte sa Vladom, aktuelni trenutak prokomentarisala je na sljedeći način: “U međuvremenu je Vlada Brčko distrikta usvojila Nacrt novog Zakona o udruženjima i fondacijama, tako da u narednom periodu očekujemo da vidimo kako ćemo i na koji način biti uključeni u njegovu i primjenu Zakona o budžetu.”

Vlast je dakle, po sopstvenom zaključku, dobila relevantnog sagovornika na ovu temu. Koji može pomoći da se ova oblast uredi na pravedan i transparentan način. Za razliku od dosadašnje prakse.

No, kako sugeriše i komentar Feride Mešković – tek će vrijeme pokazati pravo stanje i iskrenost vlasti u ovom kontekstu.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije