Intervjui

Erduan Kafedžić: Najefikasniji lijek u borbi protiv korupcije je transparentnost

Naše aktivnosti u narednom periodu usmjerene su na smanjenje političkog uticaja na ključne procese u Kantonu Sarajevo, reduciranje finansiranja političkih stranaka, te jačanje povjerenja građana u rad institucija javnog sektora. U tom smislu očekujemo pomoć i podršku šire javnosti, odnosno građana, medija i organizacija civilnog društva... Naše aktivnosti na prevenciji i otkrivanju korupcije bit će posebno usmjerene na osjetljive i rizične oblasti, kao što su sektori obrazovanja, zdravstva, gradnje i prostornog planiranja, uz kontinuirano jačanje uspostavljenog sistema transparentnosti.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo u posljednjem izvještaju State Departmenta istaknut je kao svjetli primjer u borbi protiv korupcije.

Nije to prvi put da se Ured koji vodi Erduan Kafedžić u izvještajima međunarodne zajednice istakne kao primjer kako jedna institucija treba da radi kada je u pitanju pošast zvana korupcija.

Prepoznati kao lideri

Kafedžić sad za Raport govori o radu Ureda, planovima i saradnji sa tužilaštvima kojima redovno šalje prijave o sumnjivim aktivnostima.

U novom izvještaju State Depertmenta ponovo je vaš Ured označen kao udarna igla za borbu protiv korupcije u cijeloj BiH. Kako to komentirate?

Javnosti je već poznato da je Kanton Sarajevo prepoznat kao lider u antikorupcijskim procesima u Bosni i Hercegovini, što iz godine u godinu potvrđuju relevantni međunarodni izvještaji, kao što su izvještaji Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2020., 2021. i 2022. godinu, potom tzv. Priebeov izvještaj, a sada i spomenuti izvještaj State Departmenta. U ovim izvještajima Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je prepoznat kao tijelo koje sistemski i kontinuirano radi na prevenciji i borbi protiv korupcije. Često se Ured, odnosno Kanton Sarajevo, ističe kao jedina svijetla tačka u spomenutim izvještajima.

Osnovni razlog za takav status Ureda i Kantona Sarajevo jeste u intenzivnoj izgradnji antikorupcijskog sistema, prije svega kroz donošenje niza antikorupcijskih propisa koji su potom zaista i implementirani. Na ovakav način u antikorupcijski sistem integrisani su gotovo svi rizični procesi koji se odvijaju u javnom sektoru, kao što su procesi zapošljavanja, imenovanja, javnih nabavki, transfera budžetskih sredstava udruženjima i pojedincima, poticaji i podsticaji privrednom sektoru itd. Ovakav antikorupcijski sistem zaživio je prvo u Kantonu Sarajevo, a tek u posljednje vrijeme vidimo da i drugi kantoni u određenoj mjeri slijede ili nastoje slijediti Kanton Sarajevo.

Kafedžić: Dinamična godina

Šta je to što bi izdvojili kao najznačajnije rezultate rade u prošloj godini?

I prošla godina je bila veoma dinamična za Ured. Između ostalog, Ured je inicirao donošenje, a zatim izradio i Vladi Kantona Sarajevo uputio Strategiju za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022. – 2023. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022. – 2023., a Vlada je ove dokumente usvojila 17.03.2022. godine.

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo usvojen je 29.08.2022. godine. Ovim zakonom se uređuju veoma važne oblasti u kontekstu prevencije i borbe protiv korupcije, kao što je oblast sukoba interesa, zaštita prijavitelja korupcije, prijavljivanje korupcije i postupanje Ureda sa prijavama korupcije, jačanje integriteta institucija javnog sektora i odgovornost u vršenju javnih funkcija. Riječ je o iznimno važnom propisu čije je donošenje inicirao Ured nakon provođenja opsežne antikorupcijske analize (Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo za 2020. godinu). Kako je Ured glavni nosilac aktivnosti u provedbi ovog zakona čija je primjena počela 01.01.2023. godine, tokom 2022. godine vršene su intenzivne pripreme za blagovremenu primjenu novih nadležnosti.

Kao na jednoj od redovnih aktivnosti Ured je tokom 2022. godine radio i na provedbi Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, gdje su sve sudske odluke povodom prekršajnih naloga, koje je izdao Ured, bile u korist Ureda.

Predmeti korupcije

Prošlu godinu je obilježio predmet korupcije u slučaju „lažne dijagnoze“ u Kantonu Sarajevo, koja se odnosi na „upisivanje lažnih dijagnoza i neovlašteno izdavanje recepata za lijekove pacijentima u Kantonu Sarajevo“. Nakon detaljnog i opsežnog postupanja Ureda, predmet je dostavljen nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Jedna od kompleksnijih aktivnosti započetih u ranijem periodu, a koje je Ured intenzivno provodio i u 2022. godini, jeste proces revizije diploma u javnom sektoru. Riječ je o složenoj i zahtjevnoj aktivnosti tokom čije provedbe se Ured suočava sa različitim opstrukcijama, pa i onim sa instanci državnog nivoa vlasti.

U prošloj godini uspostavljen je Registar javnih oglasa u postupku prijema u radni odnos, kao i Interaktivna mapa gradnje objekata i sječe šume na području Kantona Sarajevo, čime je uz ostale online registre dodatno ojačan sistem transparentnosti koji je Ured uspostavio u Kantonu Sarajevo.

Tokom prošle godine Ured je intenzivirao primjenu savremenih softverskih analitičkih alata u otkrivanju i prevenciji korupcije. Softverski alati imaju veliki značaj u tom smislu, te će Ured nastaviti razvijati i jačati svoje analitičke kapacitete.

Potvrđena praksa

Mnogi ističu Zakon o sukobu interesa i suzbijanju korupcije kao ogroman pomak, s druge strane već postoje najave da će se taj zakon rušiti preko ustavnih sudova. Šta znači to?

Kao što je već spomenuto, Kanton Sarajevo je u relevantnim međunarodnim izvještajima prepoznat kao predvodnik u antikorupcijskim procesima u Bosni i Hercegovini.  Međutim, pomalo smo navikli da se ono po čemu smo prepoznati u međunarodnom kontekstu i što spada u oprobanu i potvrđenu antikorupcijsku praksu, kao što je provjera imovine zvaničnika ili kontrola javnih nabavki, problematizira u političkom kontekstu, te se tako usvojeni antikorupcijski propisi, koji propisuju spomenutu praksu, upućuju na preispitivanje ustavnosti.

Rušenje Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo jeste rušenje antikorupcijskog sistema u ovom kantonu i predstavljalo bi veliki korak unazad. U tom smislu razumijemo da i ovaj zakon izaziva frustracije nosilaca javnih funkcija kao jedna od antikorupcijskih aktivnosti koje se provode jedino u Kantonu Sarajevo, jer nije isto, kako smo i ranije isticali, obavljati javnu funkciju u Kantonu Sarajevo i takvu funkciju obavljati u bilo kojem drugom kantonu ili na drugom nivou vlasti. U Kantonu Sarajevo je uspostavljen sistem u kojem je rad funkcionera pod intenzivnom pažnjom jednog antikorupcijskog tijela kao što je Ured.

Vjerujete li da će se zakon poštovati, s obzirom da već postoje najave pojedinih zastupnica da za njih taj zakon ne važi?

Jednak pristup

Ono o čemu posebno vodimo računa u svim našim aktivnostima jeste neselektivan pristup u provođenju svih naših nadležnosti. To znači da imamo jednak pristup i stav prema svim osobama koje su obuhvaćene našim nadležnostima, bez obzira na političku pripadnost tih osoba.

Sa druge strane, spomenuti zakon prepoznaje izuzeća od primjene, a da li se u konkretnom slučaju radi o izuzeću u primjeni Zakona isključivo će pokazati provođenje postupka na propisani način.

Ured je prvi u BiH uveo razne javne registre koji se tiču zapošljavanja, javnih poziva, imovine… Možemo li očekivati širenje palete tih javnih registra?

Najefikasniji lijek u borbi protiv korupcije je transparentnost i vođen ovim načelom Ured je uspostavio sistem transparentnosti Kantona Sarajevo, koji između ostalog trenutno čini osam online registara i Interaktivna mapa gradnje objekata i sječe šume na području Kantona Sarajevo.

Transparentnost procesa

Ono što možemo najaviti u ovom trenutku jeste da ćemo i u narednom periodu nastaviti snažno insistirati na daljem promovisanju transparentnosti procesa, posebno onih rizičnih, koji se odvijaju u javnom sektoru Kantona Sarajevo, te će Ured raditi i na usavršavanju i nadogradnji postojećih registara i alata. Uskoro će biti predstavljena unaprijeđena verzija Interaktivne mape gradnje objekata i sječe šume na području Kantona Sarajevo, koja će imati integrisani red flag sistem u slučaju kada su ugrožene zaštićene ili vodozaštitne zone, što će posebno doprinijeti efikasnijoj i efektivnijoj borbi protiv korupcije u sektoru gradnje i prostornog planiranja.

Imate li neki okvirni podatak koliko je Ured proslijedio prijava tužilaštvima, s obzirom da vi nemate nadležnost provođenja istraga? I ima li nekog rezultata na osnovu tih prijava?

Tokom 2022. godine Ured je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo dostavio ukupno 47 prijava/predmeta. U dva predmeta Tužilaštvo je podiglo optužnicu, a radi se o predmetima nastalim u procesu revizije diploma; u šest predmeta Tužilaštvo je donijelo naredbu o nesprovođenju/obustavi istrage; u pet slučajeva Tužilaštvo je obavijestilo Ured da je po zaprimljenoj prijavi formiralo predmet, te da se u okviru istog vrše provjere navoda iz prijave; za preostale 34 prijave, koje su dostavljene na nadležno postupanje ovom tužilaštvu, Ured još uvijek nema povratnu informaciju vezano za status istih.

Prošle godine ste predstavili mapu koja prikazuje gradnju u Sarajevu. Znamo da je mnogo nelegalne gradnje i da je ustvari to sfera u kojoj ima mnogo korupcije i potkupljivanja državnih službenika. Imate li vi sad neke podatke kako se, ko i od kakvog novca gradi u Sarajevu?

Interaktivna mapa

Interaktivna mapa gradnje objekata i sječe šume na području Kantona Sarajevo je uspostavljena i predstavljena s ciljem povećanja transparentnosti procesa koji se odvijaju u ovom sektoru, kao i u svrhu praćenja i prevencije koruptivnih aktivnosti i ponašanja u ovoj oblasti. Ova mapa je uspostavljena 28.09.2022. godine uz pomoć i podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Također, mapa treba alarmirati građane i nevladine organizacije da u što većoj mjeri prijavljuju i dostavljaju nadležnim organima saznanja koja imaju, a koja se odnose na eventualne koruptivne aktivnosti u sektoru gradnje i prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo.

Sud BiH obustavio je provjeru diploma, šta sad?

Sud Bosne i Hercegovine je donio presudu u pojedinačnom slučaju i ova presuda se ne odnosi na cjelokupan proces revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Smatramo da predmetna presuda ne predstavlja prepreku za dalje postupanje Ureda u ovom procesu.

Također smatramo da je revizija diploma zaposlenih u javnom sektoru proces od prvorazrednog javnog interesa. Upravo zato što revizija diploma izaziva ogromnu pažnju javnosti, smatramo da je treba adekvatno provesti u potpunosti.

Temeljni cilj

Revizija diploma zaposlenih u javnom sektoru je jedan od veoma važnih procesa čije provođenje treba da sprječava korupciju i zapošljavanje osoba sa lažnim diplomama u javnom sektoru, što se direktno odražava na stručnost i nivo kvaliteta usluga koje pruža javni sektor. Temeljni cilj zbog kojeg je i inicirana revizija diploma jeste da se otklone bilo kakve sumnje i nedoumice u pogledu validnosti diploma zaposlenih u javnom sektoru, dok se provođenjem ove revizije pokazuje opredijeljenost za efikasniju i angažiraniju borbu protiv korupcije u javnom sektoru, što će u konačnici uticati na jačanje vladavine prava i vraćanje povjerenja građana u javne institucije.

Šta možemo očekivati ove godine, kakve planove imate vi za Ured?

Primjena Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo počela je 01.01.2023. godine. S obzirom da se radi o veoma značajnom, ali istovremeno i o veoma složenom antikorupcijskom zakonu koji tretira vrlo složena pitanja, Ured će u tekućoj godini svoju pažnju fokusirati na povećanje efektivnosti i efikasnosti provedbe ovog zakona, ali i ostalih nadležnosti koje Ured obavlja u kontinuitetu iz ranijeg perioda. Naše aktivnosti usmjerene su ka cilju da javni sektor Kantona Sarajevo svoju ulogu i procese obavlja transparentnije, efikasnije i svrsishodnije.

Naše aktivnosti na prevenciji i otkrivanju korupcije bit će posebno usmjerene na osjetljive i rizične oblasti, kao što su sektori obrazovanja, zdravstva, gradnje i prostornog planiranja, uz kontinuirano jačanje uspostavljenog sistema transparentnosti.

Ured za borbu protiv korupcije: Formiranje analitičkog centra

Nove nadležnosti nameću potrebu za dodatnim jačanjem kapaciteta Ureda, posebno kroz specifične obuke i unapređenje kompetencija. U toku je formiranje analitičkog centra u Uredu, koji će nam omogućiti efikasno i blagovremeno praćenje koruptivnog ponašanja i djelovanja odgovornih u procesima zapošljavanja, javnih nabavki, odnosno svih značajnih i rizičnih procesa koji se odvijaju u javnom sektoru.

U narednom periodu javno ćemo učiniti dostupnim indeks otpornosti institucija Kantona Sarajevo na korupciju, što je jedan veoma značajan instrument u prevenciji i borbi protiv korupcije na čijoj implementaciji se radi od samog osnivanja Ureda. Ovaj indeks je složeni pokazatelj koji u obzir uzima više različitih parametara i kriterija, ali će na praktičan način  pokazati odnos institucije i rukovodstva prema rizičnim procesima i koruptivnim aktivnostima.

Također, očekujemo podizanje optužnica po krivičnim prijavama koje smo proslijedili Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo za nezakonita zapošljavanja i zloupotrebe u sektoru gradnje i prostornog planiranja, ali i za prijave koje se odnose na neprijavljivanje imovine zvaničnika.

Dakle, naše aktivnosti u narednom periodu usmjerene su na smanjenje političkog uticaja na ključne procese u Kantonu Sarajevo, reduciranje finansiranja političkih stranaka, te jačanje povjerenja građana u rad institucija javnog sektora. U tom smislu očekujemo pomoć i podršku šire javnosti, odnosno građana, medija i organizacija civilnog društva.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije