STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS

Inicijativa za rješavanje problema izdavanja diploma od strane neakreditovanih fakuleta u RS

Inicijativa  za rješavanje problema izdavanja  diploma od strane neakreditovanih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj pod nazivom  „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome“ predvođena je studentima koji su okupljeni oko problema nelegalnog rada visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i izdavanja diploma od strane nelicenciranih i neakreditovanih ustanova.

Cilj ove Inicijative je doprinijeti sprječavanju izdavanja nepriznatih (nevalidnih) diploma od strane visokoškolskih ustanova, stoga je grupa studenata pokrenula kampanju prema nadležnim institucijama za njegovo rješavanje.  Ukupno posmatrano, utvrđeno je da neuređenost obrazovnog sistema u entitetu Republika Srpska, kao i u entitetu Federacija BiH i Brčko Distriktu BiH, nije na liniji uključivanje BiH u Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA). Rad visoko-obrazovnih ustanova bez odgovarajućih dozvola je neskriven i upućuje na sumnju da u toj problematici ima elemenata korupcije.

Inače, u BiH djeluje više od 40 visokoškolskih ustanova koje funkcionišu u 12 obrazovnih sistema, a mladi koji se obrazuju žele da diplome koje steknu su priznate, kako kod nas, tako i u svijetu.  Da bi bile validne i priznate potrebno je da ih izdaju licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove.

Grupa poziva sve mlade, građane i studente, studentske udruge i omladinske organizacije da se pridruže ovoj inicijativi putem Facebook stranice: „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome“.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije