STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS

U brčanskom visokom obrazovanju vlada haotično stanje

“Za početak, pokušavamo dokučiti da li odobrenje za rad Odjeljenja za obrazovanje moraju imati i dislocirana odjeljenja visokoškolskih ustanova, jer ih dva ima upisana u njihov registar. Zatim, zašto nisu u taj registar upisani i ostala dislocirana odjeljenja, od kojih neka imaju i više fakulteta. I, napokon, zašto u registar Distrikta nije upisan Univerzitet „Privredna akademija“, koji kao ni Evropski univerzitet i Internacionalni univerzitet nije u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH”

Haotičnost i neuređenost sistema visokog obrazovanja u BiH se odražava i na Brčko distrikt, kao posebnu administrativnu jedinicu u njenom sastavu. Prema istraživanju neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ na 83 hiljada stanovnika, koliko ih prema poslednjem popisu stanovništva u BiH ima u Distriktu, u njemu  djeluju četiri Univerziteta sa 23 fakulteta, jedna Visoka škola, Organizaciona jedinica Univerziteta Istočno Sarajevo i Sveučilišta Mostar, a formalnuo u registru Vlade distrikta su još dva fakulteta Univerziteta Sarajevo.

Prema zvaničnim podacima, u registru Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH upisane su visokoškolske ustanove Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija EMPIRICA, Evropski Univerzitet Brčko distrikt BiH, Internacionalni Univerzitet Brčko distrikt BiH, Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Sarajevu i Odsjek Odnosi s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Međutim, samo je EMPIRICA upisana u Državni registar akreditovanih ustanova u BiH.

Ali se tu  priča o brčanskim VŠU ne završava. Odnosno tek se razvija, jer su na početku kampanje aktivisti neformalne grupe studenata i ostalih zainteresovanih za uređenje ove oblasti u Distriktu došli do do zanimljivih otkrića. Pitajući nadležnu Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH o statusima VŠU u registru brčanskog Odjeljenja za obrazovanje Grupa je dobila odgovor da Internacionalni univerzitet i Evropski univerzitet nisu upisani u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova kod HEA BiH.

Naknadno i da u Državni registar nisu upisani ni Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Sarajevu sa Prirodno–matematičkim i Poljoprivredno–prehrambenim fakultetom i Odsjek Odnosi s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U odgovoru je naglašeno da su njihove matične VŠU u Sarajevu i Mostaru u registru HEA BiH.

„U vezi sa podacima za predmetno Odjeljenje Univerziteta u Sarajevu i Odsjek za odnose s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Agencija ne vodi tu vrstu službene evidencije, odnosno nema tražene informacije“ – odgovor je HEA BiH.

Ono što je u cijeloj brčanskoj priči, kada je visoko obrazovanje u pitanju, nejasno je zbog čega Odjeljenje za obrazovanje nije upisalo i ostale visokoškolske ustanove u svoj registar. Jedna od njih je Ekonomski fakultet, koji je u ranijim periodima djelovao u sastavu Univerziteta Sarajevo, zatim Univerziteta Tuzla, a sada je članica Univerziteta Istočno Sarajevo. Takođe, ni Odjeljenje Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu  BiH, koje je smješteno u zgradi Srpske pravoslavne crkvene opštine Brčko. Odjeljenje PIM u Brčkom takođe u svom sastavu ima Ekonomski fakultet, ali i još šest drugih.

U Državni registar nije upisan ni brčanski Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH, a nije upisana ni u Vladino Odjeljenje za obrazovanje, iako je ova privatna visokoškolska ustanova osnovana Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH u oktobru prošle godine. U svom sastavu ima tri fakulteta i Centar za istraživanje i razvoj.

Sveukupno, utisak je da u brčanskom visokom obrazovanju vlada haotično stanje i da je pred onima koji su odlučili da se bore za uvođenje reda i ostvare cilj da diplome izdaju samo akreditovane visokoškolske ustanove, vrlo zahtjevan posao. Jer, Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH, samo akreditovana visokoškolska ustanova može izdavati akademske stepene i diplome.

“Za početak, pokušavamo dokučiti da li odobrenje za rad Odjeljenja za obrazovanje moraju imati i dislocirana odjeljenja visokoškolskih ustanova, jer ih dva ima upisana u njihov registar. Zatim, zašto nisu u taj registar upisani i ostala dislocirana odjeljenja, od kojih neka imaju i više fakulteta. I, napokon, zašto u registar Distrikta nije upisan Univerzitet „Privredna akademija“, koji kao ni Evropski univerzitet i Internacionalni univerzitet nije u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH”, kažu iz Grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije