Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne

Kad nadležni organi ne rade svoj posao, građani se sami moraju boriti – Aktivisti podnijeli prijavu za nelegalni iskop šljunka iz korita Bosne

Neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“  prijavila je danas nelegalni iskop šljunka u donjem toku rijeke Bosne na granici opština Modriča i Vukosavlje.

Dokumentovana prijava upućena je Inspektoratu RS, odnosno Vodnoj inspekciji na ruke vršioca dužnosti Glavnog vodnog inpsektora Aleksandru Misiti u Banja Luku, te Javnoj ustanovi “Vode RS” u Bijeljini i Područnoj kancelariji za podsliv rijeke Bosne u Doboju.

Prema dostavljenoj dokumentaciji, iskop se vrši na parceli čiji je nosilac prava “Društvena svojina”, a pripada katastarskoj opštini Kladari, opština Modriča.

“Dostavili smo dokumente o lokaciji i dokaze u vidu fotografija o nelegalnom iskopu šljunka firme iz Odžaka. Ponudili smo i dodatne dokumente, ukoliko su inspekciji i nadležnima u Javnoj ustanovi potrebni za postupanje” – kaže član Grupe iz Vukosavlja Zekerijah Bahić.

Podsjećamo, neuređena, netransparentna i nekontrolisana eksploatacija šljunka na području Doboja, Modriče, Vukosavlja i Šamca i nečišćenje korita rijeke Bosne je jedan od glavnih uzroka katastrofalnih poplava iz 2014. godine zbog kojih je izgubljeno 14 života u ove četiri lokalne zajednice, dok se materijalna šteta mjeri u milijardama maraka.

Ovo područje je i danas ugroženo od poplava, devastira se životna sredina, a zbog nekontrolisane i nelegalne eksploatacije ovog minerala nanosi višemilionska šteta republičkom i lokalnim budžetima i omogućava protivpravno bogaćenje pojedinaca.

Dugotrajnost ovog problema i njegovo nerješavanje od strane nadležnih institucija, ukazuje na sistemsku korupciju. Jer kao i u slučaju povoda za prijavu koju su podnijeli građani okupljeni u neformalnu grupu „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“, takve stvari je nemoguće raditi tajno i skriveno od javnosti. I očigledno je da vlast toleriše takvo ponašanje, svodeći svoj posao na zaštiti pravnog poretka, budžeta i, prije svega građana, čiji se životi dovode u opasnost, na deklarativne izjave i povremene akcije u cilju stvaranja privida da nešto rade na ovom problemu.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije