STOP izgradnji MHE na Kasindolskoj rijeci

Kasindolska rijeka- žrtva izgradnje čak tri male hidroelektrane

Grupa građana iz Istočnog Sarajeva borbu protiv izgradnje malih hidroelektrana na Kasindolskoj rijeci vodi još od 2017. godine.

Njemačka firma ( Blautal Natureenergie GmbH, BUK d.o.o. Istočno Sarajevo ) dobila je koncesije za izgradnju čak tri mini hidroelektrane na ovoj rijeci, MHE “Slapi”, MHE “Podvič” i MHE “Samar” što bi ostavilo katastrofalne posljedice na biljni i životinjski svijet , ali i na zdravlje čovjeka.

Njihova borba traje još uvijek!

Uprkos inicijativama koje su građani prilikom izgradnje upućivali nadležnim organima ukazujući na nelegalne radnje, nepoštovanje zakona i procedura, te kršenje ekoloških standarda, mini hidroelektrana “Podvič” na Kasindolskoj rijeci ipak je izgrađena.

Građani, iako ogorčeni samom izgradnjom i nepoštovanjem naloženih procedura, nastavljaju borbu protiv izgradnje druge dvije mini hidroelektrane koje teritorijalno pripadaju opštini Trnovo (RS). U neposrednoj blizini je i JZU “Srbija” koja je i sama bila ugrožena izgradnjom MHE “Podvič”, budući da je izvođač radova umjesto projektom planirane izgradnje mosta, postavio tri betonske cijevi čije urušavanje prijeti bolnici, ali i naseljima koja se nalaze nizvodno od pomenute lokacije.

Na osnovu rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, ekologiju i građevinarstvo RS investitor “Buk” doo Istočno Sarajevo prilikom izgradnje bio je dužan ispuniti osnovne uslove zaštite životne sredine, između ostalog poštovati biološki minimum kada je u pitanju zaštita ribe, međutim tokom izgradnje MHE “Podvič” to nije bio slučaj. Riblja staza široka je svega 30cm, a moguće je potpuno zabraniti kretanje ribe.

Bitno je istaći da strane kompanije koje su dobile koncesije za izgradnju MHE u BiH, u svojim državama i te kako brinu o očuvanju prirode. Prema pisanju portala Capital.ba austrijska firma „Kelag“, koja je do sada izgradila tri MHE na području RS uništava najzdravije mladice na Balkanu, dok se u njihovoj državi milioni troše na obnavljanje rijetkih staništa mladica. Capital navodi da je, prema istraživanju „Riverwatcha“, za obnovu izvorišta rijeka u Austriji od 1999. godine potrošeno miliona evra. To podrazumijeva uklanjanje konstrukcija nasipa i drugih umjetnih zapreka kako bi rijeka dobila svoj prostor.

U BiH je do sada izgrađeno ili je u gradnji ukupno 446 malih hidroelektrana, na kraju bi ih trebalo biti 600, što bi značilo da na skoro svakoj rijeci i potoku u BiH bude izgrađena barem jedna mala hidroelektrana, ukoliko građani dozvole njihovu dalju izgradnju.

Borba za Željeznicu u Istočnoj Ilidži gdje je pored izgrađene MHE “Krupac”, planirana izgradnje MHE “Željeznica”, kao i za Kasindolsku rijeku još uvijek traje.

 

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije