Jer nas se tiče - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar

PREDSTAVNICIMA VLASTI POSLATA FLAŠIRANA VODA KOJA IZVIRE KRAJ DEPONIJE UBORAK, SA ZAHTJEVOM DA JE JAVNO POPIJU

„Potok Sušica se ulijeva u rijeku Neretvu a izvire kraj same deponije Uborak. Pozivamo predstavnike vlasti kojima smo uputili pošiljke da, ukoliko i dalje tvrde da je ova voda tehnološki ispravna, istu javno konzumiraju.“

Udruženje građana „Jer nas se tiče“, na danas (02.07.2020.) održanoj press konferenciji, u Mostaru, upoznalo je javnost da je na adrese Gradske uprave Mostara, Federalnog ministarstva okoliša, Premijera Vlade FBiH i Federalnog inspektorata za urbanizam i okoliš uputilo pakete sa flaširanom vodom iz potoka Sušice za koju nadležne institucije, tvrde da je tehnološki ispravna, u što u ovom udruženju sumnjaju.

„Potok Sušica se ulijeva u rijeku Neretvu a izvire kraj same deponije Uborak. Mi sumnjamo u ispravnost naručenih analiza i stoga smo se i odlučili na ovaj korak. Pozivamo predstavnike vlasti kojima smo uputili pošiljke da, ukoliko i dalje tvrde da je ova voda tehnološki ispravna, istu javno konzumiraju.“, izjavio je predstavnik udruženja Omer Hujdur.

„Višegodišnje nepravilno odlaganje otpada na deponiju Uborak, u blizini grada Mostara, te odlaganje medicinskog i animalnog otpada za koje deponija nije predviđena, dovelo je do zagađenja vode, zraka i zemljišta. Ugroženo je zdravlje svih građana obzirom da se procjedne vode sa deponije ispuštaju u potok Sušicu koji se potom ulijeva u rijeku Neretvu. Prekoračen je zakonom dozvoljeni broj godina za postojanje deponije na jednoj lokaciji. Nadležna inspekcija je utvrdila brojne nepravilnosti i nedostatke na deponiji zbog čega nije izdata okolinska dozvola, pa već više od godinu dana deponija radi ilegalno.“, podsjetili su iz udruženja „Jer nas se tiče“.

Press konferencija je iskorištena i da bi udruženje najavilo svoje sljedeće aktivnosti tj. organizovano prikupljanje potpisa građana Mostara, kojim će pokazati da su za zatvaranje trenutne i otvaranje nove lokacije deponije koja neće ugrožavati živote građana.

Podsjetili su i na to da je udruženju u martu izrečena zabrana okupljanja.

Javnost je obavještena i da je UG „Jer nas se tiče“ krenulo i u pravnu borbu za zatvaranje deponije: „Jer više ne vjerujemo u obećanja nadležnih vlasti koja je i vrijeme izolacije zbog pandemije iskoristila da na sve moguće načine, uz podršku federalnih institucija, aktualnu deponiju proširi umjesto da je zatvori zbog ilegalnog rada“.

 

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije