STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS

Registri visokoškolskih ustanova RS i BiH u raskoraku

Za svega pet visokoškolskih ustanova u RS su obje agencije u registrima saglasne da su akreditovane. Saglasnost postoji i oko Visoke medicinske škole zdravstva iz Doboja, koje nema u registrima nijedne agencije - ali koja ipak radi.

Više od polovine visokoškolskih ustanova upisanih u registar Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj nije upisano i u registar akreditovanih kod Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH ili im je akreditacija istekla.

SPORNE AKREDITACIJE

Od ukupno 19 visokoškolskih ustanova u registru Agencije RS šest ih nije uopšte upisano u registar zajedničke Agencije na nivou BiH, a to su Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo i Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” iz Banja Luke, Slobomir P Univerzitet i Univerzitet “Bijeljina” iz Bijeljine, kao ni Visoka škola za ekonomiju i informatiku  i Visoka medicinska škola iz Prijedora.

Dodatno, prema HEA BiH, istekla je akreditacija i ustanove u postupku reakreditacije su Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Visoka škola Banja Luka College, Nezavisni univerzitet Banja Luka i Univerzitet Sinergija Bijeljina. Akreditacija je istekla i Komunikaloškom koledžu KAPA FI Banja Luka i Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Skolac.

Kao akreditovana u tom registru, kao i registru Agencije RS, vodi se još uvijek Visoka škola PRIMUS Gradiška, iako je prestala sa radom od akademske 2018/19. godine. Razloga tome je što je njeno Rješenje u upisu u registar iz 2016.godine i sa rokom važenja pet godina.

NESPORNA AKREDITACIJA

Za svega pet visokoškolskih ustanova su obje agencije u registrima saglasne da su akreditovane, a to su Univerzitet u Banjoj Luci, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Visoka poslovno tehnička škola Doboj.

RAZLIČITO TUMAČENJE PROPISA

Osim nespornih visokoškolskih ustanova kada su u pitanju njihove akreditacije, za one sporne koje ne priznaje HEA BiH i ne dozvoljava njihov upis, republička Agencija u postupku reakreditacije tretira Visoku školu za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac, Komunikaloški koledž u Banja Luci KAPA FI, Slobomir P Univerzitet, dok su kod njih u postupku akreditacije iz Banja Luke Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo i Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike”, Univerzitet “Bijeljina” iz Bijeljine, kao i Visoka škola za ekonomiju i informatiku  i Visoka medicinska škola iz Prijedora.

Zanimljivo je da se kod HEA BiH Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka vodi kao akreditovan, a kod HEA RS je u postupku reakreditacije.

U registrima obje Agencije nema Visoke medicinske škole zdravstva iz Doboja, koja ipak radi, jer po tumačenju HEA RS u toku je izrada rješenja za upis u registar, dok je kod HEA BiH nema u aktima.

INICIJATIVA STUDENTA U RJEŠAVANJU PROBLEMA

Grupa studenata okupljenih oko inicijative „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome“, koji se bave problemom nelegalnog rada visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i izdavanja diploma od strane nelicenciranih i neakreditovanih ustanova, uočivši razlike u podacima, o kojim govorimo i u ovom tekstu, sačinila je mape visokoškolskih ustanova Republike Srpske, sa statusima koje imaju u entitetskoj i Agenciji za akreditaciju na nivou BiH.

„Utvrdili smo koje visokoškolske ustanove imaju akreditaciju, odnosno u kom statusu su kod jedne i druge Agencije, koje su u postupcima akreditacije ili reakreditacije, a kojima su akreditacije istekle. Uporedićemo i stavove koje smo dobili na sastanku u Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS i one koje ćemo dobiti u Agenciji za razvoj visokog obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH.”, kaže član Grupe, studentkinja Danijela Nikolić. Dodavši:

“Stvaramo širi front partnerskih organizacija u BiH i ulazimo u fazu predlaganja rješenja nadležnima, da se problem rada visokoškolskih ustanova počne rješavati i sistem visokog obrazovanja u RS i BiH podigne na nivo potreban društvu.”

 

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije