STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS

Stečaj i dalje prijeti Slobomir P Univerzitetu

A uskoro ističe i prva od dvije godine koliko, po Zakonu, Univerzitet ima vremena za reakreditaciju, nakon što mu je akreditacija istekla u januaru 2020. godine.

Nakon nedavne prijetnje Naše banke pokretanjem stečajnog postupka nad „Slobomir P Univerzitetom“ – od koga je Banka odustala, na ročištu u Okružnom sudu u Bijeljini 3. decembra, jer je Slobodan Pavlović u zadnji trenutak izmirio dug od 1,5 miliona maraka koji je ta obrazovna ustanova imala prema Banci – prvi privatni univerzitet u RS ponovo je u problemima finansijske prirode.

Sada, preduzeće “Pavgord” iz Foče, kontroverznog biznismena Gordana Pavlovića, traži da se zbog duga od pet miliona maraka nad kompanijom “Slobomir” iz Bijeljine otvori stečaj, čime bi u nevolje zapao i Univerzitet, jer je takođe povezano pravno lice kompanije, zajedno sa preduzećima RTV “Slobomir”, “Slobomir nekretnine” i “Akva siti”.

Na ročištu u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini pravni zastupnici “Pavgorda” su pojasnili da su u pitanju potraživanja koja je kompanija iz Foče otkupila od “Bobar banke” u stečaju, a koje je banka imala prema “Slobomiru”.

Vlasnik kompanije nad kojom se nadvila prijetnja stečajem, Slobodan Pavlović izneo je tvrdnju da je prodao dio nekretnina u vlasništvu u Čikagu u SAD i dao obećanje da će izmiriti dugove povjeriocu.

Pravni zastupnici “Pavgorda” su ipak zatražili uvođenje privremene mjere obezbjeđenja, odnosno blokadu žiro računa u Kompaniji “Slobomir” i u povezanim pravnim licima, kao i nad udjelima pravnih lica, čemu se se Pavlović i njegov pravni zastupnik nisu protivili. Slijedeće ročište zakazano je za 15. februar 2021. godine, do kada je dat rok Pavloviću da izmiri pet miliona maraka dugovanja.

Očigledno je da su finansijski problemi kompanije “Slobomir”, pa i „Slobomir P Univerziteta“, koji je u njenom sastavu, vrlo ozbiljni. I objašnjavaju sve druge probleme detektovane na ovoj obrazovnoj ustanovi – one organizacione prirode, za koje je inspekcija utvrdila da se radi o kršenju zakona, nezadovoljstvo profesora i ostalog osoblja, manjak studenata,…

To se održava i na studente, jer ni oni koji su okončali studije nisu dobili diplome, mada Uprava odgađanje dodjele pravda trenutnom epidemiološkom situacijom.

Bilo kako bilo, do kraja decembra rad Univerziteta nije upitan, a zatim je do 22. januara predviđena pauza u radu i Univerzitet neće raditi. Ovjera semestra i prijava ispita planirani su od 25. do 29. januara, a ispitni rokovi su zakazani u prvom terminu od 1. do 12.februara i drugom od 15. do 26. februara.

U međuvremenu ističe rok za otplatu pomenutog duga od 5 miliona KM.

Pored finansijskih i organizacionih problema, ono što zabrinjava kada je u pitanju „Slobomir P Univerzitet“ – pogotovo njegove studente i neformalnu grupu građana okupljenu oko inicijative “Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome” – je činjenica da on nije upisan u registar visokoškolskih ustanova kod Agencije za akreditaciju i osiguranje kvaliteta BiH. A kod Agencije za visoko obrazovanje RS mu je akreditacija istekla 21. januara ove godine, a ustanova nije u propisanom zakonskom roku podnijela Zahtjev za reakreditaciju. Odnosno, umjesto u januaru, zahtjev su podnijeli u decembru 2019.

Ako i “preživi” finansijske probleme, prema novom Zakonu o visokom obrazovanju i dopunskom rješenjem HEA RS, Univerzitet bi morao prestati sa radom nakon 21. januara 2022. godine, ukoliko do tada ne okonča postupak reakreditacije. A s obzirom na brojnost problema s kojim se suočava, prilično su male šanse za to.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije