Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne

Toplo-hladno: Pozitivan odgovor iz Vlade a netransparentost policije, kao reakcija na zahtjeve neformalne grupe građana „Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne“

Upornost se isplati. Bar ponekad. Pokazuje to i najnoviji rezultat rada neformalne grupe građana „Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne“, koja je, u prethodnoj godini uspjela da trgne institucije iz uspavanosti i letargije, izazove zabrinutost kod nelegalnih šljunkara, a sada je došla i do pozitivne reakcije iz Vlade Republike Srpske.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, nakon ponovljene inicijative pomenute grupe građana, ocijenilo je opravdanim njihov zahtjev za izmjenu ili dopunu zakonskih i podzakonskih akata koji tretiraju oblast upravljanja riječnim tokom u kontekstu sprečavanja nelegalne eksploatacije šljunka.

To proizilazi iz odgovora koji je, potpisan od strane ministra Borisa Pašalića, ovih dana dostavljen Grupi.

U prvoj inicijativi, iz novembra mjeseca, Grupa je tražila izmjenu ili dopunu Pravilnika koji je tretirao tu oblast, kako bi se omogućilo davanja ovlasti JU „Vode Srpske“ u pogledu nadzora i kažnjavanja nelegalne eksploatacije minerala iz rijeka, te, obuhvatanje i poljoprivrednog zemljište uz vodotokove rijeka zakonom, a sve u cilju daljeg sprečavanja nelegalne eksploatacije minerala iz rijeke Bosne i ostalih rijeka u RS.

Taj djelokrug rada postojećim zakonskim aktima bio je u većini u nadležnosti Inspektorata RS, a na podnesenu inicijativu u ime građana Doboja, Modriče, Vukosavlja i Šamca nadležno ministarstvo je odgovorilo negativno, smatrajući da se ne mogu izvršiti predložene izmjene Pravilnika, bez prethodne izmjene Zakona o vodama.

Iako je taj odgovor svojim birokratskim bavljenjem formom, a ne suštinom, bio prilično destimulišući, Grupa je odlučila da istraje, te je ponovila inicijativu, samo ovaj put tražeći da se tražene izmjene u praksi omoguće promjenom Zakona a ne Pravilnika, kao prvi put. I… Uspjelo je. Bar da dođe do faze razmatranja, a za konačni rezultat – u vidu zakonskog rješenja usklađenog sa podnesenom inicijativom – ćemo, vjerovatno, ipak, morati da se načekamo.

„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će razmotriti i uzeti u obzir vaše zahtjeve pri svojim narednim aktivnostima kod izrade novog Zakona o vodama, koja je planirana u toku 2021. godine“ – stoji, između ostalog, u odgovoru ministarstva na ponovljenju inicijativu upućenu 11. decembra.

U odgovoru je pojašnjen stav ministarstva o neophodnosti da se pristupi izradi novog Zakona o vodama RS, svjesni, kako navode, potrebe usaglašavanja tog zakona sa obavezama implementiranja evropskih direktiva o vodama i usaglašavanja zakonskih regulativa RS sa pravnim tekovinama Evropske unije, a sve prateći postojeću zakonsku regulativu RS, sa kojom i Zakon o vodama mora biti usaglašen.

„Zadovoljni smo što je inicijativa dala rezultate i što smo dobili pozitivan odgovor, ali da bi bili sigurni da će se u novom Zakonu o vodama naći naše sugestije i prijedlozi, pratićemo u narednom periodu te aktivnosti i nastojati da dobijemo aktivnu ulogu u predlaganju tih novih rješenja“, izjavio je, ovim povodom, člana Grupe Zoran Panić.

Za razliku od odgovora koji je dobijen od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u Grupi nisu zadovoljni odgovorom MUP-a, odnodno Policijske uprave Doboj, na njihov zahtjev za dostavu informacija o najavljenim prijavama Okružnom javnom tužilaštvu, koje se odnose na nelegalnu eksploataciju šljunka u donjem koritu rijeke Bosne, odnosno na području Doboja, Modriče, Vukosavlja i Šamca.

„Načelnik Sektora kriminalističke policije PU Doboj na Okruglom stolu u Doboj prije tri mjeseca najavio je podnošenje ukupno 11 prijava do kraja godine, pa smo zatražili da nam odgovore koliko je ukupno prijava zapravo podneseno. To nas je zanimalo jer su među tim prijavama bile i naše tri“, kaže član Grupe Jadranka Petrović.

Umjesto detaljnog odgovora o prijavama, odnosno na koje se predmete prijave odnose, te ko su lica protiv koje su prijave podnesene i koje vrste su prekršaji i sumnje u počinjena krivična djela, iz PU Doboj je uslijedio više nego štur odgovor na Zahtjev za pristup informacijama, upućen od grupe 19. novembra:

„Policijska uprava Doboj postupa po zahtjevima za prikupljanje potrebnih obavještenja Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a koji se odnose na sva lica koja vrše eksploataciju mineralnih sirovina iz rijeke Bosne i okoline iste, a na području Doboja, Modriče i Vukosavlja. S obzirom da su predmeti u nadležnosti OJT Doboj, za više informacija se možete obratiti navedenom Tužilaštvu“.

Ovakva netransparentnost policije, koja je od strane predstavnika grupe „Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne“ već obaviještena o zaprimljenim predmetima i postupcima koji se vode kod Tužilaštva, začuđuje i razočarava. A, između ostalog, i šteti javnom ugledu ove institucije. I umjesto volje za saradnju na otkrivanju nezakonitih radnji, na koje je policija u više navrata pozivala građane, stimuliše priče o skrivanju podataka i zaštiti onih koji čine inkriminisane radnje, odnosno, o korupciji, unutar insitucija sistema, kao temeljnom problemu zbog koga se, između ostalog, i problem nelegalne eksploatacije šljunka ne rješava desetljećima.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije