Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne

Nakon prijave grupe građana policija izvršila kontrolu rada šljunkara – većina radi nelegalno a dvije firme nastavile rad i nakon „pečaćenja“.

''Juče i danas smo podnijeli dva izvještaja za šljunkare koje su bile zapečaćene od strane nadležnih organa, ali je od strane vlasnika došlo do oštećenja i skidanja pečata i nastavili su sa obavljanjem te djelatnosti, iako nemaju dozvolu za rad.''

Dokumentovana prijava neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“, u vezi sa nelegalnom eksploatacijom šljunka na granici između opština Vukosavlje i Šamac, upućena nadležnim institucijama 31.8., proizvela je prve konkretne reakcije.

Na današnjoj (16.09.) konferenciji za medije, organizovanoj u zgradi Policijske uprave Doboj, na tu je temu govorio načelnik ove policijske uprave Slobodan Radinković, iznijevši zabrinjavajuće podatke.

Naime, iz MUP-a su obavijestili da su policijski službenici PU Doboj proveli temeljitu akciju kontrole rada šljunkara na području koje operativno pokriva ova policijska uprava.

„Većina od 12 kontrolisanih šljunkara radi nelegalno, odnosno do sada smo utvrdili da te poslove rade bez potrebnih dozvola nadležnih. Po dokumentovanju tih krivičnih djela podnijećemo izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Doboj, koje smo obavijestili o aktivnostima i radimo u dogovoru sa njim.“, rekao je na današnjoj konferenciji za medije načelnik PU Doboj Slobodan Radinković. Dodavši:

„Juče i danas smo podnijeli dva izvještaja za šljunkare koje su bile zapečaćene od strane nadležnih organa, ali je od strane vlasnika došlo do oštećenja i skidanja pečata i nastavili su sa obavljanjem te djelatnosti, iako nemaju dozvolu za rad.“

Grupa „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“ je prijavu sumnju u nelegalni iskop šljunka između Vukosavlja i Modriče uputila i JU “Vode Srpske”, u Bijeljini, gdje je sjedište ove javne ustanove, od kojih su dobili odgovor da su prijavu proslijedili nadležnoj inspekciji:

“Predmetnu prijavu smo uputili republičkoj vodnoj inspekciji da postupe u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i preduzmu poslove iz svoje nadležnosti.”

U cijelom slučaju se nameće pitanje, koje su načelniku PU Doboj uputili i prisutni novinari: Kako je moguće da inspekcije koje kontroliše rad šljunkara, nisu uočili nelagalan rad šljunkara, prije dolaska kriminalističkih inspektora? Posebno ako su iz policije ukazali da ima i “divljih” šljunkara.

Pitanje je to koje aktuelizira višegodišnju sumnju u koruptivnu pozadinu nerješavanja ovog problema od strane nadležnih institucija.

A skidanje policijskih pečata nakon zabrane rada šljunkara, dodatno ukazuje na bahatost počinilaca ovih kriminalnih djela, koji su očigledno navikli na višegodišnju zaštitu i tolerisanje njihove kriminalne djelatnosti.

Inače, neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“, koja je podnijela prijavu nakon koje je uslijedila reakcija policije, se zalaže da se oblast eksploatacije šljunka detaljno pravno uredi i spriječi nelegalan i nedozvoljen rad koji devastira korito rijeke a građane dovodi u opasnost od novih poplava sa tragičnim posljedicama, kakve smo imali 2014.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije