OznakaNeformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“