Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne

Prijavljena nelegalna eksploatacija šljunka i na području opštine Šamac

Neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“ nastavlja sa borbom protiv nelegalne eksploatacije minerala u slivu rijeke Bosne - otkriven je i prijavljen i nelegalni iskop šljunka u donjem toku rijeke Bosne na području opštine Šamac.

Prema dojavama građana sa terena, nelegalni iskop iz korita rijeke Bosne započeo je juče 17.09.2020. godine, na području Zasavice koja katastarski pripada Crkvini, i vrši ga firma iz Šamca.

Sumnja građana u nelegalni iskop potvrđena je od strane nadležne institucije zadužene za upravljanje vodotokovima u Republici Srpskoj. Obaviješteni smo da će njihova nadležna lica izaći na teren, ali je neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“ zatražila intervenciju i policije, uputivši prijavu Policijskoj upravi Bijeljina, koja je nadležna za opštinu Šamac. Takođe, prijava je podnešena i Vodnoj inspekciji Inepektorata RS.

Od organizacione jedinice MUP RS i republičke inspekcije zatraženo je da, pored preduzimanja mjera u ovom konkretnom slučaju, preduzmu i akciju kontrole rada svih šljunkara u području pod svojom nadležnošću, kako je to uradila PU Doboj u svojoj zoni odgovornosti.

Podsjećamo, na konferenciji za medije 16.09.2020. godine načelnik Policijske uprave Doboj Slobodan Radinković iznio je podatak da su sužbenici te PU, nakon prijave neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka iz korita rijeke Bosne“ u vezi sa nelegalnim iskopom na granici opština Vukosavlje i Šamac, izvršili kontrolu, te, utvrdili da većina od 12 kotrolisanih šljunkara nema potrebna odobrenja i dozvole za eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne u njihovoj zoni nadležnosti.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije