NGG „Da se ne ponovi maj 2014.“ - kampanja borbe protiv koruptivnih radnji i interesa koji dovode do ugroženosti Doboja od poplava

CHP – „Da se ne ponovi maj 2014.“ – kampanja borbe protiv koruptivnih radnji i interesa koji dovode do ugroženosti Doboja od poplava

Građani Doboja, okupljeni u organizaciju Centar za humanu politiku (CHP), pokrenuli su kampanju borbe protiv koruptivnih radnji i interesa koji dovode do ugroženosti Doboja od poplava pod nazivom „Da se ne ponovi maj 2014.“

Katastrofalne poplave u maju 2014. godine, na najbolniji su način pokazale da grad Doboj nije imao očišćene i uređene vodotoke, izgrađene nasipe i druge objekte za zaštitu od poplava, adekvatne procjene i planove za zaštitu od poplava, organizovanu civilnu zaštitu i druge snage za djelovanje u vanrednim situacijama. Nakon 6 godina riješen je tek manji dio problema, ali i dalje ne ostaju ugroženi koruptivni interesi i riješen veći dio problema, što Doboj čini i dalje nedovoljno zaštićenim od poplava.

Ugroženost od poplava grada Doboja i nedovoljna aktivnost nadležnih gradskih i entitetskih institucija da se obezbijedi potrebna zaštita od poplava je problem koji direktno pogađa preko  40.000 stanovnika, a indirektno sve stanovnike ove lokalne zajednice. 2014. su takvi propusti vlasti i koruptivno ponašanje za epilog imali utapanje 11 lica i višemilionsku štetu.

S obzirom na to da su u građanima Doboja još uvijek žive traume iz nesreće koja ih je pogodila 2014. i da i dalje, zbog brojnih neriješenih pitanja, vlada veliki strah od poplava, cilj kampanje je utjecaj na smanjenje ugroženosti od poplava grada Doboja zbog koruptivnih interesa, tačnije identifikovanje svih neriješenih problema zbog kojih je grad Doboj i dalje ugrožen od poplava te ukazivanje na slučajeve koruptivnog ponašanja u oblasti zaštite od poplava.

Oznake
Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije