Građanski aktivizam u susjedstvu

Srbija – Nevladine organizacije poručuju: Ne vojnom roku – Da prigovoru savesti

Mi, antiratne aktivistkinje i aktivisti iz Ade, Beograda, Novog Sada, Pančeva, Segedina, Sente, Sombora, Trešnjevca, na mirovnom susretu „Sećanje na antiratni otpor – 30 godina „Duhovne Republike ZICER“ – maj 1992-maj 2022.“ usvajamo sledeće saopštenje:

Ponovne kampanje o uvođenju obaveznog vojnog roka u Srbiji predstavljaju besmislenu i ciničnu propagandu: u funkciji su militarizacije, patrijarhalne kontrole i straha. Predstavnici režima – saučesnici i akteri u ratovima 90-ih, zaboravljaju da je ogroman broj muškaraca odbio da bude sveden na topovsko meso i da na to neće pristati ni danas radi militarističkih pobuda režima!

DA prigovoru savesti!

15. maja 2001. godine Mreža za prigovor savesti predala je Narodnoj skupštini SR Jugoslavije zakonodavnu inicijativu sa preko 30 000 potpisa sa zahtevom za priznavanje prava na prigovor savesti.

Pravo na prigovor savesti priznato je 27. avgusta 2003. godine, zahvaljujući kampanji (2001-2003.) civilnog društva, pre svega Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) i Žena u crnom, uz podršku ogromnog broja organizacija civilnog društva i građanstva u celoj Srbiji. Prvih 300 prigovarača savesti u septembarskoj klasi 2003. godine, podnelo je zahtev za civilnu službu i od tada se stalno povećavao broj prigovarača savesti.

Ustav Srbije u članu 45 predviđa pravo na prigovor savesti na način da ‘lice nije dužno da, protivno svojoj veri ili ubeđenjima, ispunjava vojnu ili drugu obavezu koja uključuje upotrebu oružja’.

STOP kampanjama za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka!

Zato što je:

Narodna skupština Republike Srbije usvojila početkom 2011. godine Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka.

Ustavom je zagarantovano pravo na prigovor savesti, tako da nema mogućnosti uvođenja vojnog roka za one koji to ne žele, a oni koji žele mogu to da ostvare kroz dobrovoljno služenje vojnog roka.

Ponovno uvođenje vojnog roka koštalo bi državu ogromna sredstva – umesto toga neophodno je ulagati novac u ljudsku bezbednost – zdravstvo, obrazovanje, zaštitu životne okoline, zaštitu žena od nasilja, itd.

Prigovor savesti – naše pravo na izbor, na neposlušnost svim vidovima militarizacije društva!

Sve za mir, zdravlje i znanje – ništa za naoružanje!

Trešnjevac/Ada – 10. maj 2022.

Duhovna Republika Zicer, Trešnjevac
Žene u crnom, Beograd
Centar za antiratnu akciju, Ada
Građanska akcija, Pančevo
Grupa za konceptualnu politiku, Novi Sad
Omladinski centar CK13, Novi Sad
Ravangrad, Sombor
Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novi Sad
Mirovni pokret Bečej, Novi Bečej
Građanski otpor, Senta

Pogledaj više

Građani u akciji