Građanski aktivizam

Studentski aktivisti traže da obećanja budu što prije ispunjena: Što prije potreban uređen sistem akreditacija, a uz znanje i priznate diplome!

“Prošlo je više od dvije godine, kako je iz Ministarstva najavljen početak kraja priče o lažnim diplomama i svega što se u oblasti visokog obrazovanja u RS pojavljuje u negativnom kontekstu. Ta priča je i dalje prisutna, ako ne i u većem obimu, posebno nakon otkrivanja afere "Klaster", u februaru ove godine. Pribojavamo se da se i ona pokušava zataškati.”, navodi se u saopštenju za javnost neformalne grupe studenata "Akreditovane visokoškolske ustanove - priznate diplome", koje objavljujemo u cjelosti.

Neformalna grupa studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” danas (25.08.) je u Doboju  zainteresovane za visoko obrazovanje upoznala sa svojim dosadašnjim aktivnostima u borbi za uređeno visoko obrazovanje u Republici Srpskoj. Kako upisni rokovi za novu 2023/2024. na nekoliko visokoškolskih obrazovnih ustanova i dalje traju, građani Doboja su upoznati sa akreditovanim visokoškolskim ustanovama, odnosno onima koje se nalaze u registrima AVORS i HEA BiH.

“Danas smo naše sugrađane upoznali sa time da je u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH (HEA BiH) iz RS upisano ukupno jedanaest visokoškolskih ustanova,  za koje je završen postupak akreditacije i još četiri za koje na vrijeme nije okončan postupak njihove reakreditacije, ali se i one smatraju akreditovane. Bez akreditacije i u Državnom registru nisu  Bez akreditacije su i u Državnom registru još nisu dvije visokoškolske ustanove, koji se sa određenim statusima vode u registru Agencije za visoko obrazovanje RS (AVORS)” –  ističu aktivisti.

U Državni registar kod HEA BiH i registru AVORS upisani su Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Visoka medicinska škola Prijedor, Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina, Univerzitet Sinergija Bijeljina, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac, Visoka medicinska škola zdravstva Doboj, Slobomir P Univerzitet i Visoka škola Banja Luka College. U Državnom registru HEA BiH i registru AVORS su i smatraju se akreditovanim i Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka i Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Visoka poslovno tehnička škola Doboj, koji su u postupku reakreditovanja.

Akreditaciju HEA BIH iz RS još uvijek nemaju, i nisu upisani u Državni registar, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoka škola hotelijerstva i turizma Trebinje, a one su kod AVORS u postupku akreditacije. U registru AVORS još je Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, ali je ovoj ustanovi i prijavljenom studijskom programu odbijena akreditacija i prema stavu AVORS ona više ne može obavljati djelatnost visokog obrazovanja.

Studentski aktivisti podsjećaju i na činjenicu da još uvijek nisu ispunjena obećanja iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS o konačnom sređivanju stanja u visokom obrazovanju. Ova obećanja su bila vrlo česta i u prethodnom periodu, odnosno tokom čitave tekuće akademske godine.

„Prošlo je više od dvije godine, kada je iz Ministarstva najavljen početak kraja priče o lažnim diplomama i svega što se u oblasti visokog obrazovanja u RS pojavljuje u negativnom kontekstu. Ta priča je i dalje prisutna, ako ne i u većem obimu, posebno nakon otkrivanja afere “Klaster”, u februaru ove godine. Pribojavamo se da se i ona pokušava zataškati. Očekujemo od Tužilaštva BiH da ubrza završetak istrage, jer je od otkrivanja afere kupoprodaje diploma prošlo punih šest mjeseci” – naglasili su ativisti tokom današnjeg događaja u Doboju, koji je organizovan sa jasnom porukom: Što prije potreban uređen sistem akreditacija, a uz znanje i priznate diplome!

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije