Građanski aktivizam

Karton revolucija: Proljeće miriše na velike reforme u visokom obrazovanju TK-a

Mladi aktivisti pokreta "Karton revolucija" optimistični su u vezi reforme visokog obrazovanja na Tuzlanskom kantonu u kontekstu zaustavljanja korupcije. Njihovu informaciju sa juče održane tematske sjednice Savjeta za visoko obrazovanje TK prenosimo u cjelosti.

U ponedjeljak 25.04.2022. godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona održana je tematska sjednica Savjeta za visoko obrazovanje Tuzlanskog kantona najvišeg savjetodavnog tijela resornog ministarstva sa predstavnicima aktivističkog pokreta “Karton revolucija”.

“Ovaj sastanak predstavlja nastavak konkretnih i jasnih aktivnosti koje smo već ranije započeli u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine a koji se tiču reforme visokog obrazovanja na Tuzlanskom kantonu u kontekstu zaustavljanja korupcije. Članovima uvaženog Savjeta i predstavnicima Ministarstva obrazovanja i nauke smo predstavili prijedlog izmjena Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona u kojem se jasno i konkretno definiše proces akreditacije Univerziteta na Tuzlanskom kantonu kao i definišu jasne odgovornosti u tom procesu. Na samom sastanku su predstavnici Savjeta izrazili  podršku našoj intenciji za dodatno uređivanje navedene oblasti.”, naveo je Selman Adia, aktivista “Karton revolucije” i jedan od učesnika jučerašnjeg sastanka. Dodavši:

“Na ovaj način želimo zaustaviti i u budućnosti spriječiti situaciju kakva je trenutno aktuelna sa Evropskim univerzitetom Kallos a koja za posljedicu ima otvaranje mogućnosti za čitav niz koruptivnih radnji čemu smo trenutno i svjedoci. Pored navedenog zajedničkim snagama kao predstavnici aktivističkog sektora i donosioci odluka ćemo raditi na uspostavljanju inspekcijskog tijela čiji će fokus rada isključivo biti visoko obrazovanje što možda predstavlja i najvažniju mjeru.”

“Resorno ministarstvo je već u kontaktu sa državnim institucijama gdje se poduzimaju aktivnosti i donošenju jasne odredbe o načinu tretiranja diploma sa univerziteta koji su u procesu akreditacije što predstavlja dodatan važan korak u potpunom rješavanju trenutne situacije. Sve navedeno je samo prvi korak kako bi stvorili preduslove da u budućnosti dodatno uredimo i sam proces licenciranja ustanova kao i osiguranje kvalitete istih”.

U narednim sedmicama predstavnici Karton revolucije će nastaviti intenzivno raditi zagovaranju izmjena zakonskih regulativa sa svim relevantnim akterima.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije