OznakaKontrola budžeta

BiH bez kontrole budžeta

Na okruglom stolu koji je organizovao CIN sa partnerskim organizacijama GEA iz Banje Luke i „Futura“ iz Mostara razgovarano je o ulozi budžetskih inspektora...

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije