U fokusu

Specijalni izvjestioci UN-a traže hitno povlačenje nacrta zakona o “stranim agentima” u RS

Specijalni izvjestioci UN-a traže hitno povlačenje nacrta zakona u Republici Srpskoj o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

Specijalni izvjestitelj za promociju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u borbi protiv terorizma, Specijalni izvjestitelj za pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja i Specijalni izvjestitelj za situaciju branitelja ljudskih prava obratili su se sa svojim komentarima vlastima u Bosni u Hercegovini u vezi sa Nacrtom zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija (NPO) Republika Srpske.

Specijalni izvjestitelji su dio onoga što je poznato kao specijalne procedure Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Specijalne procedure, najveće tijelo nezavisnih stručnjaka u sistemu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, generički je naziv nezavisnih mehanizama Savjeta za utvrđivanje činjenica i praćenje koji se bave ili specifičnim situacijama u zemlji ili tematskim pitanjima u svim dijelovima svijeta.

Specijalni izvjestitetlji su ocjenili da bi Nacrt zakona, ukoliko bude usvojen, nametnuo nepotrebna ograničenja koja su u suprotnosti sa međunarodnim standardima ljudskih prava, posebno u pogledu prava na slobodu udruživanja, prava na učešće u javnim poslovima, slobode izražavanja i punog pristupa ekonomskim i socijalnim pravima za pojedince koji rade u NVO sektoru.

Specijalni izvjestioci primjećuju da se čini da su nedostajale i istinske konsultacije sa nevladinim organizacijama pri izradi odredaba Nacrta zakona.

U svom pismu se pozivaju vlasti u Bosni i Hercegovini da obezbijede hitno povlačenje nacrta zakona u Republici Srpskoj o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije