Građanski aktivizam

Stanari zgrade „Park 2“ iz Zvornika uputili Zahtjev za smjenu načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje!

Sa jučerašnjeg protesta u Zvorniku
Boška Kojića, koji je predvodio Odjeljenje za prostorno uređenje i 2013. godine kada je parcela „pocijepana“, stanari zgrade „Park 2“ u Zvorniku smatraju glavnim i odgovornim zbog problema u kojem su se našli.

Jučer, 31.5.2023., u Zvorniku je održan mirni protest stanara zgrade „Park 2“, koji su još jednom skrenuli pažnju na svoje dugogodišnje probleme sa prilazom stambenoj zgradi i nemogućnošću  legalizovanja svojih stanova. Preko pedeset građana je na ovaj način izrazilo svoje nezadovoljstvo i zatražilo hitno djelovanje nadležnih institucija koje smatraju odgovornim za svoju trenutnu situaciju, te ukazalo na sveprisutnu korupciju i nepoštivanje zakona u građevinskim praksama.

Jedan od zahtjeva ovog mirnog okupljanja je bila i smjena načelnika Odjeljenja za prostorno uređenja Grada Zvornik Boška Kojića, a danas su predstavnici stanara zgrade „Park 2“ okupljeni u inicijativu „Pravda za (hotel) Drinu“ i zvanično na protokol Gradske uprave predali Zahtjev za pokretanje disciplinske odgovornosti načelnika navedenog odjeljenja.

U svom Zahtjevu stanari su naveli da je uloga Odjeljenja za prostorno uređenje, tada Opštine Zvornik, bila ključna za nastanak posljedice – kršenja prava na prilaz i redovnu upotrebu zgrade stanarima „Park 2“ Zvornik, jer je u konačnici Odjeljenje dalo saglasnost da se izvrši parcelacija jedinstvene parcele čime je direktno omogućilo dalje raspolaganje dijelom zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade. Prema datumima na dokumentaciji može se zaključiti da je faktički do „cijepanja“ predmetne parcele došlo u toku pribavljanja odobrenja za građenje za nadogradnju objekta, izgradnju stanova i poslovnih prostora za prodaju. Cijepanjem i naknadnim otuđenjem dijela građevinske parcele koji je služio kao prilaz ulazu u zgradu i parking mjesta stanara, uskraćeno je zakonsko pravo vlasnika stanova i poslovnih prostora za nesmetan pristup objektu.

Upravo Boška Kojića, koji je predvodio Odjeljenje za prostorno uređenje i 2013. godine kada je parcela „pocijepana“, stanari zgrade „Park 2“ u Zvorniku smatraju glavnim i odgovornim zbog problema u kojem su se našli, iako je on u svom obraćanju u Skupštini Grada Zvornik u novembru prošle godine rekao da je Saglasnost za „cijepanje“ parcele data u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju, a na osnovu sporovedbenog dokumenta prostornog uređenja – Regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornik, odnosno prema Planu parcelacije koji je je sastavni dio istog. Međutim, u nalazu sudskog vještaka iz oblasti arhitekture i građevinarstva, Mirsada Izića, jasno je navedeno da je „cijepanjem“ jedinstvene parcele 1389/1 izvršena prenamjena uslova određenih u urbanističko-tehničkim uslovima i lokacijskim uslovima. Drugim riječima, da je „cijepanje“ parcele izvršeno ranije, ne bi bilo uslova za izdavanje „Lokacijskih uslova“. Napominjemo, tu je dozvolu izdalo Odjeljenje za prostorno uređenje, isto ono koje je samo nekoliko mjeseci kasnije dalo Saglasnost da se parcela „pocijepa“.

Zbog gore navedenih razloga, stanari su u svom Zahtjevu upućenom Gradskoj upravi zatražili da se u skladu sa Zakonom o državnim službenicima RS, te Statutom grada Zvornika pokrene disciplinski postupak i pored toga predloži razrješenje načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje grada Zvornika Boška Kojića obzirom da je na nezakonit način omogućio parcelaciju jednistvene parcele k.č.br. 1389/1 ko Zvornik Grad, te na taj način uskratio stanarima i vlasnicima predmetnog objekta pravo na nesmetan prilaz zgradi i korištenje stambenog objekta koje im pripada.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije