Građanski aktivizam

Aarhus centar u BiH poziva poslanike da 27. aprila usvoje Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH

Saopštenje udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH”, urađeno u okviru projekta ''Prekini lanac korupcije: Pusti rijeku neka teče!'', prenosimo u cjelosti.

Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH po hitnom postupku naći će se na dnevnom redu 21. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zakazane za utorak, 27. aprila u 10 sati.

Razlog za stavljanje ovog Prijedloga na dnevni red leži u Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 29.06.2020. godine, kojim se potpuno zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije BiH. Zaključkom usvojenim u junu 2020. godine, Vlada Federacije BiH zadužena je da u naredna tri mjeseca, analizira postojeće zakone u vezi izgradnje mHE, te da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune zakona kroz koje će zaštititi rijeke i okoliš.

U cilju realizacije pomenutog Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pristupilo je dopunama Zakona o električnoj energiji.

Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH  u tri člana smjestio je ključne dopune kojima će se obustaviti nekontrolisana izgradnja mHE, a rijeke Federacije BiH zaštiti od koruptivne eksploatacije.

Prijedlog Zakona obustavlja izdavanje izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, te napokon pruža njihovu zakonsku definiciju, određujući ih kao hidroenergetske objekate instalisane snage do i uključivo 10 MW.

,,Apelujemo na sve poslanike Predstavničkog doma FBiH da svojim glasom doprinesu usvajanju Prijedloga Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH. Usvajanjem ovog Prijedloga, staviće se tačka na izdavanje novih energetskih dozvola za štetne projekte izgradnje mHE na našim rijekama, te će se dati nada i podrška svim građanima koji se godina bore sa ovim problemom,” ističe Sunčica Kovačević, projektna asistentica Udruženja ,,Resursni Aarhus centar u BiH”.

Partneri u borbi protiv korupcije