Građanski aktivizam

Građani predali Tužilaštvu nove informacije o nezakonito izdatim dozvolama za gradnju Hifa OIL kompleksa u vodozaštitnoj zoni

„Građani naselja Dobrinja u Sarajevu  se već  mjesecima bore sa nelegalnom gradnjom Hifa OIL doo kompleksa na Dobrinji. Iako su dokazali niz  neregularnosti pri izdavanju saglasnosti i dozvola te apelovali na nadležne da je u pitanju III vodozaštitna zona u kojoj je ovakva vrsta gradnje strogo zabranjena, gradnja kompleksa se i dan danas nastavlja! Ugroženi su životi građana sa sigurnosnog aspekta, zdravstvenog zbog isparavanja naftnih derivata te je ugroženo snadbijevanje pitkom vodom u čitavom gradu Sarajevu.“, stoji, između ostalog, u saopštenju za javnost, koje je danas objavila neformalna grupa građana “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju”, koje, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Neformalna grupa građana “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju” je danas Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo predala nove informacije i saznanja u slučaju  nelegalnog  izdavanja  dozvola i saglasnosti za gradnju Hifa OIL doo kompleksa koji se nalazi 50 metara od stambenih zgrada, a u III vodozaštitnoj zoni. Ove informacije su dopuna krivičnoj prijavi protiv načelnika Općine Novi Grad i  njegovih pomoćnika koju je neformalna grupa građana “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju” predala 15.10.2021.godine.

Nakon uvida u naknadno pribavljenu dokumetaciju i istraživanja, došli smo do novih informacija  i  saznanja koje smo priložili Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, a tiču se nezakonitosti I propusta koje su napravljene od strane: Agencije za vodno područje rijeke Save, Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BIH, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kao i Investitora(odnosno projektanske kuće koja je izradila glavni projekat).

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je svojim dopisima prema Ministarstvu privrede KS i Agenciji za vodno područje rijeke Save od 04.11.2021. godine navelo niz propusta napravljenih u općinskim i kantonalnim službama prilikom izdavanja saglasnosti i dozvola te zatražilo njihovo povlačenje, čime je potvrdilo da su građani u pravu.

Podsjećamo, građani naselja Dobrinja u Sarajevu  se već  mjesecima bore sa nelegalnom gradnjom Hifa OIL doo kompleksa na Dobrinji (pored Međunarodnog aerodroma). Iako su dokazali niz  neregularnosti pri izdavanju saglasnosti i dozvola te apelovali na nadležne da je u pitanju III vodozaštitna zona u kojoj je ovakva vrsta gradnje strogo zabranjena, gradnja kompleksa se i dan danas nastavlja! Ugroženi su životi građana sa sigurnosnog aspekta, zdravstvenog zbog isparavanja naftnih derivata te je ugroženo snadbijevanje pitkom vodom u čitavom gradu Sarajevu.

Mi nastavljamo našu pravnu borbu protiv svih nadležnih institucija i iskoristit ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – nećemo stati dok se ne obustavi gradnja nelegalnog kompleksa u blizini stambenih zgrada. Nadamo se će Tužilaštvo Kantona Sarajevo u što kraćem roku istražiti sve dostavljene  informacije i da će se pokrenuti istraga protiv svih odgovornih u slučaju nelegalnog izdavanja dozvola i saglasnosti za gradnju Hifa OIL doo kompleksa koji se nalazi 50 metara od stambenih zgrada, a u III vodozaštitnoj zoni.

 

Partneri u borbi protiv korupcije