Građanski aktivizam

Inspektori ne rade noću, ali kriminalci da – noćna pljačka šljunka u Čelopeku kod Zvornika

08.11., u 02:40 iza ponoći, „građanska patrola“ u slivu rijeke Drine snimila je rad mehanizacije u koritu ove rijeke i snimak dostavila neformalnoj grupi građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj“, koja će ga, uz prijavu, proslijediti nadležnim.

Čekajući reagovanje Inspektorata RS i eventualno uvođenje dežurstva i izvan radnog vremena, kako bi se spriječila nelegalna eksploatacija šljunka, mještani Čelopeka, kod Zvornika, nastavljaju da nadgledaju i prijavljuju nezakonite aktivnosti šljunkara. Danas, 08.11., u 02:40 iza ponoći, „građanska patrola“ u slivu rijeke Drine snimila je rad mehanizacije u koritu ove rijeke i snimak dostavila neformalnoj grupi građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj“, koja će ga, uz prijavu, proslijediti nadležnim.

A, da se radi o nezakonitim radnjama, potvrđeno je od strane nadležnih, pri ranijim prijavama aktivista koji se u slivu rijeke Drine bore protiv nezakonite i nekontrolisane eksploatacije šljunka.  “Građanska patrola” je još 9.7.2023. godine uočila i snimila spornu aktivnost šljunkara, te, video i foto dokumentaciju uz prijavu dostavila JU „Vode Srpske“ i Inspektoratu RS, tražeći postupanje nadležnih.

“Na osnovu vaše prijave sumnji o nelegalnoj eksploataciji šljunka iz korita rijeke Drine u naselju Čelopek na području Grada Zvornik, obavještavamo vas da Javna ustanova “Vode Srpske“ trenutno nema zaključen ugovor o dislokaciji i vađenju materijala iz korita rijeke Drine na području Čelopeka, te smo predmetnu prijavu proslijedili Republičkoj upravi za inspekcijske poslove (Vodnoj inspekciji) na dalje postupanje, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima” – odgovorili su tada iz Javne ustanove za upravljanje vodotokom u RS.

Iako u ovoj gotovo prigradskoj Mjesnoj zajednici već duže vrijeme nema legalnog lokaliteta za eksploataciju šljunka, gotovo da nema perioda u godini kada šljunkari miruju, već neprestalno atakuju na ovo područje, poznato kao veoma izdašno, kada su u pitanju nanosi šljunka. Čelopek je u nekim ranijim vremenima bio šire poznat i po lijepoj plaži kraj rijeke Drine, na kojoj se godinama okupljao veliki broj kupača i izletnika iz grada i susjednih naselja. Nju su, međutim, šljunkari, svojim nezakonitim radnjama, nepovratno uništili i taj dio rijeke Drine sada je veoma opasan, zbog dubokih virova.

„Postala je ustaljena praksa da bageri i kamioni rade subotom ujutro od 5 do 7 sati, kada je vidljivost manja i ne mogu se locirati i snimati, odnosno prijaviti da su u izvršenju ovih kriminalnih radnji. Kako je nakon više naših prijava pojačana kontrola inspekcije, pa i policije, bahati šljunkari sada vrše eksploataciju i u „gluvo doba“ noći“ – dojava je mještana Grupi.

Na taj način devastiraju riječno korito i proširuju ga, mijenjajući i tok rijeke Drine na ovom mjestu. Dosadašnje prijave aktivista, Vodnoj inspekciji RS, sa sumnjama u nezakonito šljunčarenje u Čelopeku, bile su uzaludne. Inspektori su, postupajući po prijavama, po pravilu navodili da šljunkari nisu zatečeni u nezakonitim radnjama.

„Po prikupljenim izjavama od mještana Čelopeka, prošle godine privredni subjekt D.o.o. „Kočanj-Prom“ je vršio dislokaciju i vađenje riječnog materijala na ovom dijelu vodotoka. Stanje opreme za separaciju šljunka i mehanizacije ovog subjekta je u takvom stanju da očigledno dugo stoji, zatečena je u Čelopeku, potvrđuje ove navode“ – stoji u poslednjem odgovoru iz Inspektorata RS.

„Naše “građanske patrole” su gotovo neprestalno u Karakaju, Tršiću, Kozluku, Zelinju, Čelopeku i drugim mjestima gdje se takođe nemilice vadi ovaj mineral. Kao poseban primjer totalne destrukcije kada je u pitanju šljunčarenje navodimo Čelopek, gdje tvrdimo da se šljunak iz korita Drine vadi na dvije lokacije, kao i na poljoprivrednom zemljištu“ – kažu aktivisti, dodajući da i sa druge strane rijeke Drine iz Srbije stalno dobijaju dojave da se na strani BiH nemilice vadi šljunak, što i njima stvara probleme zbog proširivanja korita rijeke.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije