Građanski aktivizam

“Majski cvijet” slavi novu pobjedu – poništena vodna saglasnost za izgradnju MHE na Bunskim kanalima

Povodom presude Kantonalnog suda Mostar, u vezi sa MHE na Bunskim kanalima, Ekološko udruženje "Majski cvijet" objavilo je saopštenje za javnost, koje prenosimo u cjelosti.

Ekološka udruga Majski cvijet dobila je presudu Kantonalnog suda Mostara kojom su poništene odluke o vodnoj suglasnosti za izgradnju mHE na Bunskim kanalima zbog procesnih pogrešaka, pa se u skladu sa presudom postupak za izdavanja vodne suglasnosti mora ponovo provesti. Imajući u vidu da je ovom presudom poništena vodna suglasnost, može se zaključiti da investitor nema valjanu dokumentaciju za izdavanje okolinske dozvole u ponovljenom postupku.

Naime, iako je Kantonalni sud u Sarajevu prošle godine donio presudu kojom se poništava okolinska dozvola koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo za gradnju dvije mHE na Bunskim kanalima, investitor je ponovno podnio zahtjev prema ovom Ministarstvu. Ponovljeni postupak pred ovim Ministarstvom je u toku.

„Ova presuda za nas predstavlja neku vrstu pobjede i uspjeha i daje nam podstrek da ne odustanemo od naše borbe. Posebno ističemo da je ovo samo dodatni dokaz da je u ovom slučaju učinjeno niz proceduralnih grešaka te da je izuzetno važno da se konačno zabrani izgradnja mHE na Bunskim kanalima. U skladu sa tim pozivamo Federalno Ministarstvo okoliša i turizma da se vodi dosadašnjim činjenicama i dokazima“, navodi Oliver Arapović ispred ekološke udruge Majski cvijet.

Napominjemo da smo dobili odgovor od novoizabranog gradonačelnika  na naš zahtjev u kojem je naveo da će u narednih 10 dana održati sastanak sa predstavnicima ekološke udruge Majski cvijet. Pozivamo Skupštinu HNŽ da definira rok za realizaciju zaključka, sa jedne od posljednjih sjednica Skupštine, u kojem se traži od Vlade HNŽ-a preispitivanje dodijeljenih koncesija za izgradnju mHE na lokalitetu Bunskih Kanala, jer je koncesija dodijeljena nad zaštićenim dijelovima prirode.

Mi nastavljamo našu pravnu borbu i nećemo stati dok se ne zabrani izgradnja mHE na Bunskim kanalima, spomeniku prirode.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije