U fokusu

Nakon Doboja “Slobomir P univerzitet” ostao bez prostora i u sjedištu u Bijeljini – šta će biti sa studentima?

Ono što je u cijeloj priči oko preuzimanja SPU ključna stvar je pitanje daljne sudbine studenata koji studiraju na šest fakulteta u dosadašnjim kampusima u Bijeljini i Doboju. Još kada je prodavan kompleks Odjeljenja u Doboju na taj problem su ukazivali studentski aktivisti okupljeni u inicijativi "Akreditovane visokoškolske ustanove - priznate diplome", ali to nije mnogo tangiralo nadležne za oblast visokog obrazovanja u RS.

Gordan Pavlović, odnosno njegova kompanija “Pavgord” iz Foče preuzela je sjedište “Slobomir P Univerziteta” u Bijeljini, nakon što je ranije postao vlasnik i kompleksa odjeljenja SPU u Doboju.

Naime, prema pisanju portala Bijeljina.com, u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini 31.10.2023. je održano javno nadmetanje za nepokretnu i pokretnu imovinu “Slobomir P univerziteta”. Novi vlasnik nepokretne i pokretne imovine postala je fočanska kompanija “Pavgord” koja je, kao tražilac izvršenja, sa potraživanjem od 3.135.807 KM, navedenu imovinu kupila za 2.757.000 KM. Tržišna vrijednost pomenutih nekretnina, prema nalazu i mišljenju vještaka građevinske struke, utvrđena je na iznos od 4.843.404 KM, dok je tržišna vrijednost pokretnih stvari iznosila 668.615 KM.

Početna cijena za javno nadmetanje iznosila je 50 odsto utvrđene tržišne vrijednosti, odnosno 2.422.000 KM za nekretnine i 335.000 KM za pokretne stvari “Slobomir P univerziteta”.

Fočanski “Pavgord”, kao tražilac izvršenja i jedini ponuđač na javnom nadmetanju ponudio je 2.257.000 KM za nekretnine i pokretne stvari i njihova ponuda, kao jedinog ponuđača je i prihvaćena. Predstavnici Poreske uprave RS nisu osporili navedenu prodaju.

Fočanski biznismen je prvo od svog svog imenjaka Slobodana Pavlovića, osnivača i vlasnika kompanije “Slobomir”, 2019. godine preuzeo, nekadašnju profitabilnu “Pavlović International bank”. Do nje je došao tako što je prethodno otkupio potraživanja, takođe propale “Bobar banke”, koja je kreditirala kompaniju “Slobomir” u milionskim iznosima.

Sunovrat kompanije “Slobomir”, uz prethodne brojne finansijske probleme, još za života Slobodana Pavlovića, postao je izvjestan njegovom iznenadnom smrću u saobraćajnoj nesreći u SAD u decembru 2021. godine.

Promijenivši ime preuzete “Pavlović International bank”, u “Našu banku”, Gordan Pavlović još prije tri godine tražio je stečaj članice kompanije “Slobomir P Univerziteta”, koja ga je izbjegla uplatom 1,5 miliona KM od strane Slobodana Pavlovića, pa je “Naša Banka” povukla zahtjev za stečaj u decembru 2020. godine. Nakon pogibije Slobodana Pavlovića, povjerioci su atakovali i na ostale članice kompanije pojedinačno, turistički kompleks u izgradnji “Akva siti”, “Slobomir nekretnine”, Radio-televiziju “Slobomir”.

Podsjećamo, Grad Doboj je kompleks SPU, nekadašnju Privrednu banku, četvorospratnicu u centru Doboja, od “Pavgorda” kupio za smještaj Gradske uprave za 12.764.000 KM. Nije poznato kakve su namjere fočanskog biznismena sa kompleksom SPU u Bijeljini, ali je izvjesno da ovom nekretninom uz sve ranije koje je prigrabio postaje jedan od najbogatiji ljudi u Republici Srpskoj. Osim brojnih poslova i vrijednosti imovine koju ima u Foči i okolini, kapitalnu investiciju ostvario je kupovinom zvorničke “Alumine”, koju je preimenovao ove godine u “Novu Aluminu”.

Ali, ono što je u cijeloj priči oko preuzimanja SPU ključna stvar je pitanje daljne sudbine studenata koji studiraju na šest fakulteta u dosadašnjim kampusima u Bijeljini i Doboju. Još kada je prodavan kompleks Odjeljenja u Doboju na taj problem su ukazivali studentski aktivisti okupljeni u inicijativi “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, ali to nije mnogo tangiralo nadležne za oblast visokog obrazovanja u RS.

“Kontaktirali smo na tu temu i u cilju zaštite studenata tražili odgovore od Agencije za visoko obrazovanje RS, dostavljali Zahtjeve za vanredni inspekcijski nadzor, direktno ukazujući na ključni problem. A on je da je Zakon o visokom obrazovanju RS decidno propisao da je visokoškolska ustanova za čije osnivanje i rad se ne obezbjeđuju sredstva iz budžeta Republike dužna da za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ima odgovarajući prostor u sopstvenom vlasništvu. Primjenom člana 35 tog Zakona automatski se gubljenjem prostora u vlasništvu dovodi u pitanje daljni rad Univerziteta. Kako je prije pola godine SPU ostao bez vlastitog prostora i u Doboju, sada je na potezu Prosvjetna inspekcija” – reakcije su iz NGG.

Kažu da su predstavku za vanredni inspekcijski pregled Inspektoratu RS uputili još 21.09.2023. godine, a zatim i urgenciju, jer nisu u zakonskom roku dobili odgovor. Studentski aktivisti kažu da su istražili da je, kao i na ostalim visokoškolskim ustanovama u BiH, na SPU obavljen upis u Prvom upisnom roku i na ovoj ustanovi. Osim u kampusu u Bijeljini, SPU je u Doboju organizovao upis na studije I ciklusa od 03. do 14. jula 2023. godine na Fakultetu za ekonomiju i menadžment, Poreskoj akademiji, Pravnom fakultetu, Fakultetu za informacione tehnologije, Filološkom fakultetu i Akademiji umjetnosti. Prijemni ispiti održani su 10. i 17. jula, a u Studentskoj službi finalne prijave primane su 18. i 19. jula, te je nastava započela 02. oktobra. U Rektoratu Univerziteta kažu da je odziv studenata brucoša na njihove fakultete bio solidan, ne precizirajući koliko je upisano studenata.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije