Građanski aktivizam

Peticija za spas Bunskih kanala od izgradnje mHE

Peticijom se traži od nadležnih institucija da izbrišu Bunske kanale iz Prostornog plana Grada Mostara kako bi se trajno zabranila gradnja mHE na tom lokalitetu.

Borba za spas Bunskih kanala ne prestaje, trajno rješenje se ne nazire, jer Prostorni plan Grada Mostara još uvijek nije izmijenjen u skladu sa zaključkom Gradskog vijeća iz decembra 2021. Naime tim zaključkom Gradsko vijeće je zadužilo nositelja izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana da prilikom izrade Izmjena i dopuna plana sa lokaliteta Buna 1 i 2, na području Bunskih kanala – tok rijeke Neretve, izmijeni Prostorni plan Grada Mostara i onemogući izgradnju mHE Buna 1 i 2.

Međutim, bez obzira na to, to isto Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj samo 2 mjeseca nakon donesenog zaključka, 17.02.2022., usvojilo Izmjene i dopune Prostornog plana elektroenergetskih objekata u kojem se na lokaciji Bunskih kanala i dalje nalaze ucrtane mini hidroelektrane.

U međuvremenu, investitor, ohrabren ovakvim ponašanjem vlasti, prikuplja dokumentaciju jer se mHE nalaze ucrtane u važećem prostornom planu Grada Mostara. Osim toga, i koncesioni ugovor za gradnju čak 2 mHE na toj lokaciji je važeći, iako je Skupština HNK prije više od godinu dana usvojila zaključak o preispitivanju koncesionog ugovora za izgradnju mHE na Bunskim kanalima.

No, kao što investitor  ne miruje, tako ne miruju ni građani Mostara. Građani Mostara i mještani naselja Buna, okupljeni oko neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“ ne odustaju od svoje borbe, te su uličnom akcijom 30.04. u Mostaru započeli sa potpisivanjem peticije za spas Bunskih kanala od izgradnje mini hidroelektrana. Peticijom traže od nadležnih institucija da izbrišu Bunske kanale iz Prostornog plana Grada Mostara kako bi se trajno zabranila gradnja mHE na tom lokalitetu i onemogućilo pokretanje procedura za izdavanje dozvola za gradnju mHE, kao što je i predviđeno zaključkom Gradskog vijeća Grada Mostara iz prosinca 2021. godine.

Za pristup online obrascu peticije – KLIKNITE OVDJE.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije