Građanski aktivizam

Povodom Dana planete Zemlje – građani Mostara pitaju nadležne: Kada će Bunski kanali konačno biti zaštićeni od gradnje MHE

Saopštenje za javnost neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“.

Povodom Dana planete Zemlje, neformalna grupa građana „Stop izgradnji mHE na Buni“ okupljena oko mještana naselja Buna, je pozvala nadležne gradske organe da odgovore zašto još uvijek Bunski kanali nisu trajno zaštićeni od gradnje mHE te je istakla da borba za izgradnju mHE na Bunskim kanalima nije završena sve dok mHE Buna 1 i 2 ne budu izbrisane iz Prostornog plana Grada Mostara.

„Iako je Gradsko vijeće Grada Mostara u prosincu 2021. godine usvojilo zaključak kojim se onemogućava izgradnja mHE na Bunskim kanalima, Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 17.02.2022. usvojilo Izmjene i dopune Prostornog plana elektroenergetskih objekata u kojem se na lokaciji Bunskih kanala i dalje nalaze ucrtane mini hidroelektrane. Upravo zbog toga, obratili smo se nadležnim gradskim organima kako bismo dobili informacije da li je Zaključak Gradskog vijeća o onemogućavanju gradnje mHE na Bunskim kanalima obavezujući te smo postavili pitanje kada će biti završen nacrt novog prostornog plana Grada Mostara. Za sva postavljena pitanja na koja nismo dobili odgovore od mjerodavnih institucija grada Mostara uputićemo urgenciju gradonačelniku i zatražiti da sukladno svojim ovlastima izvrši pritisak kako bi dobili odgovore. Nadamo se da će pitanje gradnje mHE na Bunskim kanalima, spomeniku prirode, biti konačno riješeno u skladu sa interesima svih građana Mostara“, navode predstavnici neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“.

Podsjećamo da je na sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara održanoj 09.12. je usvojen zaključak kojim se zadužuje nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana da prilikom izrade Izmjena i dopuna plana sa lokaliteta Buna 1 i 2, na području Bunskih kanala – tok rijeke Neretve, izmijeni Prostorni plan Grada Mostara i onemogući izgradnju mHE Buna 1 i 2. Međutim, lokalna zajednica tog područja još nije upoznata sa tim šta je lokalna vlast Grada Mostara konkretno poduzela po tom pitanju.

Ovim putem napominjemo i da je Skupština HNK/Ž prije godinu dana usvojila zaključak o preispitivanju koncesionog ugovora za izgradnju mHE na Bunskim kanalima te da je Odjel za gospodarske, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara službeno od gradskog Odjela za urbanizam zatražio brisanje lokaliteta Buna 1 i 2 iz prostornog plana kao područja izgradnje hidroelektrana.

Mi nastavljamo našu pravnu borbu i nećemo stati dok se ne zabrani izgradnja mHE na Bunskim kanalima, spomeniku prirode.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije