Građanski aktivizam

Pred sjednicu Skupštine Distrikta, na kojoj će se raspravljati o budžetu, aktivisti civilnog društva organizovali uličnu akciju

Cilj je još jednom skrenuti pažnju na potrebu da se sredstva iz budžeta namjenjena za finansiranje neprofitnih organizacija dijele transparentno i po preciznim i pravednim kriterijama, a ne po stranačkoj podobnosti ili iz koruptivnih pobuda.

Danas su aktivisti grupe nevladinih organizacija okupljenih oko inicijative “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta” na Gradskom trgu u Brčkom, organizovali uličnu akciju na kojoj su u razgovoru sa građanima i dijelenjem promotivnog materijala, zainteresovane upoznali sa svojim aktivnostima i postignutim rezultatima u dosadašnjem toku kampanje.

Ova grupa je krajem prošle godine izrazila nezadovoljstvo činjenicom da budžet Distrikta ponovo nije usvojen na vrijeme – do kraja kalendarske godine za narednu fiskalnu godinu – već je finansiranje obezbjeđeno odlukom o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2021.

Odluku o budžetu za 2021. godinu, koja je na dnevnom redu sutrašnje sjednice Skupštine, Grupa će analizirati u nastavku svojih aktivnosti, i nalaze objaviti sa Analizom raspodjele sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta za prvi kvartal tekuće godine.

„Ciljano smo današnju uličnu akciju sa Info štandom organizovali upravo pred tu sjednicu, kako bi ukazali da posebnu pažnju dajemo budžetiranju i pozicioniranju NVO u budžetu, sa akcentom da je od primarne važnosti da sredstva namjenjena NVO ubuduće dobijaju samo one neprofitne organizacije koje sprovode projekte i rade na dobrobit građana Brčko distrikta. A, ne kao što je to po pravilu bilo do sada, da se dijele stranački podobnim i zarad ostvarivanja interesa određenih povlaštenih grupa.“, izjavili su iz ove grupe.

Još jednom su naglasili neophodnost aktivnijeg neposrednog učešća civilnog društva u izradi podzakonskih akata na Zakon o budžetu i Zakon o udruženjima i fondacijama, na čemu će, i prema dostavljenoj Inicijativi prema Skupštini i Vladi Brčko distrikta, insistirati i u nastavku.

“Grupa će nastaviti sa aktivnostima započetim u prošloj godini, dosljedno ćemo insistirati na uključivanju predstavnika civilnog društva u izradu podzakonskih akata za ta dva Zakona, kao i u radu komisija kada se bude odlučivalo o načinu raspodjele i trošenja budžetskih sredstava namjenjenih neprofitnim organizacijama iz budžeta Brčko distrikta”, izjava je člana Grupe Damira Radenkovića.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije