Građanski aktivizam

TI BiH ORGANIZUJE KONFERENCIJU „NISI SAMO SLOVO NA PAPIRU – UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI NA LOKALNOM NIVOU KROZ PLATFORMU POPULUS“

30. avgusta 2022. godine, u Hotelu Holiday u Sarajevu, sa početkom u 11 časova.

Transparency International u BiH (TI BiH) uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u utorak 30. avgusta organizuje završnu konferenciju pod nazivom „Nisi samo slovo na papiru – učešće u javnoj raspravi na lokalnom nivou kroz platformu POPULUS“, u okviru projekta „E-participate“.

Ovaj događaj će biti prilika da se predstave ključni rezultati saradnje sa 6 jedinica lokalne samouprave na uspostavljanju mehanizama javne rasprave i poboljšanju dvosmjerne komunikacije između građanasajedne strane i predstavnikalokalne vlasti sa druge strane, uz korištenje digitalne platforme POPULUS.

Pored navedenog, konferencija će se posvetiti i prezentovanju dobrih praksi i mogućnosti koje i druge jedinice lokalne samouprave mogu implementirati radi uspješnije komunikacije sa građanima.

Panelisti na konferenciji će biti predstavnici Opštine Foča, Općine Novi Travnik, Grada Goražda, Grada Lukavca i Grada Bijeljine, koji će govoriti o rezultatima projekta i platformi Populus u svojim lokalnim zajednicima, te o bitnosti učešća građana u procesima donošenja odluka, kao i o jačanju transparentnosti i odgovornosti lokalnih institucija.

Konferencija će se održati u utorak, 30. avgusta 2022. godine, u Hotelu Holiday u Sarajevu, sa početkom u 11 časova.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije