Podsjećanja

I 2022.: Od odnosa prema revizorskim preporukama znaćemo da li su nadležne institucije uopšte zainteresovane za efikasnu zaštitu i uređenje vodotoka u Republici Srpskoj

“Preduzimanje mjera i aktivnosti nakon objave izvještaja u nadležnosti je institucija kojima su preporuke upućene."

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Javnoj ustanovi “Vode Srpske”, Republičkoj upravi za inspekcijske poslove i jedinicama lokalne samouprave u slivu rijeke Drine dat je rok od 60 dana da sačine i Glavnoj službi za reviziju javnog sektora u RS dostave Akcioni plan za provođenje preporuka po Izvještaju revizije učinka „Eksploatacija riječnog materijala kao segment integralnog uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine“.

Plan za preduzimanje mjera i aktivnosti su, prema Zakonu o reviziji javnog sektora u RS, dužni dostaviti i Odboru za reviziju NS RS radi praćenja provođenja preporuka.

“Preduzimanje mjera i aktivnosti nakon objave izvještaja u nadležnosti je institucija kojima su preporuke upućene. Glavna služba im dostavlja obrazac akcionog plana i upustvo za sačinjavanje plana i na taj način pomaže da se sačine kvalitetniji i jednoobrazovniji akcioni planovi za provođenje preporuka” – aktivističkim grupama iz Bijeljine i Zvornika su iz Glavne službe za reviziju dostavili informaciju o narednim koracima nakon što je ona 30. decembra objavila izvještaj.

Navode i da će revizori, nakon što dobiju planove, unijeti ih u registar i učiniti javno dostupnim. Nakon naknadnog pregleda provođenja preporuka iz izvještaja, nadležni i javnost će biti obavješteni o statusu preporuka i registar će biti ažuriran.

Aktivisti, koji se u slivu rijeke Drine bore da se obezbijedi adekvatno i zakonsko uređenje vodotoka, su u upitu Glavnoj službi za reviziju tražili i informaciju da li je u planu sveobuhvatna revizija i na drugim rijekama u RS, budući da je poslednji, pod nazivom “Upravljanje eksploatacijom mineralnih sirovina i čišćenjem materijala iz vodotoka” objavljen prije više od šest godina.

Dobili su odgovor da je Godišnjim planom revizija za 2022. godinu predviđen naknadni pregled upravo izvještaja iz 2015. godine.

“Provođenjem revizije učinka koja se odnosi na eksploataciju minerala iz vodotoka i naknadnih pregleda provođenja preporuka Glavna služba za reviziju daje značajne informacije nadležnim institucijama i javnosti i na taj način doprinos upravljanju vodnim resursima, uređenju i zaštiti vodotoka i životne sredine”, naveli su iz Glavne službe za reviziju javnog sektora u RS.

Podsjećamo, na isteku protekle godine, Glavna služba za reviziju je objavila izvještaj čiji je cilj bio da ispita na koji način nadležne institucije kreiraju i provode mjere i aktivnosti dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka i obezbjeđuju adekvatno uređenje i zaštitu vodotoka rijeke Drine. Na osnovu provedenih ispitivanja, ponudila je preporuke čijim provođenjem nadležne institucije mogu unaprijediti svoje funkcionisanje i stanje u ovoj oblasti.

U Izvještaju je obuhvaćen period od 2017. godine. I konstatovano je da lokacije na kojima je vršena dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Drine nisu određivane na osnovu sagledavanja stanja vodotoka, utvrđenih potreba i prioriteta, niti su doneseni potrebni planski dokumenti. U izvještaju su najozbiljnije zamjerke upućene Javnoj ustanovi “Vode Srpske”, utvrdivši da ostvarenje utvrđenih ciljeva uređenja vodotoka i dislokacije i vađenja materijala nije praćeno, niti su utvrđivani efekti postojećeg načina eksploatacije riječnog materijala iz vodotoka rijeke Drine. Takođe, i da se dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka provodi u okolnostima nekompletne i nedovoljno usaglašene regulative, te njene nepotpune primjene. Odnosno da nadležne institucije nisu uspostavile planski pristup dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka kao dijelu integralnog planiranja uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine.

Posebno je istaknuto da se dodjela lokacija za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Drine, što je takođe u nadležnosti JU “Vode Srpske”, ne zasniva na planskim dokumentima, analizama stanja vodotoka, potrebama i prioritetima.

Građani u akciji