Građanski aktivizam

JU “Vode Srpske” korigovale dosadašnju retoriku i umjesto “Manje nelegalne eksploatacije šljunka” sad ipak priznaju da je problem ozbiljniji. Još samo da se izvine aktivistima!

Na pozitivnu promjenu retorike JU "Vode Srpske", kada je u pitanju nelegalna eksploatacija šljunka u slivu rijeka Bosne i Drine, reagovali su aktivisti, naglašavajući da je dobro da je do promjene došlo, ali da su oni još uvijek ljuti i ogorčeni na odgovorne u ovoj ustanovi zbog ranije izrečenih uvreda na njihov račun.

Sporo i “na rate”, da ipak postoji ozbiljan problem nelegalne eksploatacije šljunka u slivu rijeka Bosne i Drine, na čije posljedice, unazad više od dvije godine, ukazuju aktivisti neformalnih grupa građana, priznaju, u posljednje vrijeme, i iz Javne ustanove “Vode Srpske”.

Dosadašnja ubjeđivanja da nelegalna eksploatacija šljunka postoji ali “u manjem obimu” i neprimjerene optužbe na račun aktivista, zamijenile su informacije, dostavljene aktivistima sa područja gradova i opština Doboj, Modriča, Vukosavlje, Šamac, Bijeljina i Zvornik, da iz “Voda Srpske” intenzivno rade na sprječavanju i sankcionisanju tih pojava, uz indirektno priznavanje da njih itekako ima.

Zapravo JU “Vode Srpske” su u svoje i ime Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS, odgovorile na Otvoreno pismo aktivista NGG „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“, „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka na području Zvornika“ i “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Bijeljine“, kojim su aktivisti, institucijama koje su najmjerodavnije kada je u pitanju upravljanje vodotokom u RS, donošenje i kontrola nad provođenjem zakonske regulative u toj oblasti, ukazali na brutalne primjere devastacije zemljišta u slivu rijeka Bosna i Drina.

“Po inicijativi Ustanove izrečeno je niz mjera od strane Republičkog inspektorata, kako pljoprivredne, tako i vodne inspekcije i pokrenuti su krivični postupci protiv lica za koje se sumnja da su izvršila nelegalne radnje” – dio je iz odgovora JU “Vode Srpske”.

“Vode Srpske” su posebno istakle da po pitanju nelegalne eksploatacije materijala iz sliva rijeke Drine intenzivno sarađuju sa nadležnim organima RS i Republike Srbije. Istakli su da su u proteklom periodu imali niz zajedničkih kontrola sa inspekcijskim organima susjedne države. U odgovoru je i informacija da su upoznati sa aktivnostima koje je sproveo MUP RS u proteklom periodu u vezi sa nelegalnom eksploataciji riječnog materijala sa vodnog i poljoprivrednog zemljišta na području Grada Bijeljina.

Na kraju odgovora na Otvoreno pismo aktivista, navodi se i da su “Vode Srpske” podnijele veći broj krivičnih prijava nadležnim organima, zbog nelegalnih  radnji u riječnim koritima na području RS, te da će u narednom periodu nastaviti aktivnosti, sa drugim nadležnim institucijama, u cilju sprječavanja nelegalne eksploatacije materijala iz vodotoka. To obećanje dali su i iz Republičkih vodnih inspekcija, ranije odgovorivši na Otvoreno pismo aktivisata tri pomenute neformalne grupe građana.

Na pozitivnu promjenu retorike JU “Vode Srpske”, kada je u pitanju nelegalna eksploatacija šljunka u slivu rijeka Bosne i Drine, reagovali su aktivisti, naglašavajući da je dobro da je do promjene došlo, ali da su oni još uvijek ogorčeni i ljuti na odgovorne u ovoj ustanovi zbog ranije izricanih uvreda na njihov račun.

“Dok su u Inspektoratu RS još davno shvatili da mi svojim aktivnostima samo pomažemo nadležnima u njihovom radu, da se borimo protiv nelegalne eksploatacije, ali da podstičemo legalno i kontrolisano vađenje riječnog materijala iz vodotoka u cilju produbljivanja korita i povećanje proticajnog profila, iz “Voda” su u nama vidjeli neprijatelje, idući čak dotle da su izrazili sumnju da su naše aktivnosti “dirigovane iz nekih inostranih centara moći”, podsjećaju aktivisti.

Prije nešto više od godinu dana, naime, JU “Vode Srpske” su u zvaničnom reagovanju, kao nadležna institucija za upravljanje vodama na području RS, osudili djelovanje neformalnih grupa građana koje se bore protiv nelegalnog šljunkarenja u BiH i korupcije u njegovoj pozadini, tvrdnjama da one imaju za cilj da “lažima i obmanama nanesu štetu institucijama Republike Srpske”. Pritom čak tvrdeći da nelegalna eksploatacija šljunka svakako postoji ali “u manjem obimu”.

Ovaj napad na aktiviste, koji se bore protiv bezakonja i korupcije, a za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka, iza koje neće ostajati devastirana obala ili priobalne poljoprivredne površine, nego će se ona obavljati na korist zajednice, samo je u javnosti pojačao sumnju u sistemsku korupciju kao korjen ovog problema.

A svoj stav da “nelegalna eksploatacija šljunka postoji ali u manjem obimu”, iz “Voda Srpske” su demantovali sami, još u julu prošle godine, kada su “pozdravili aktivnosti MUP-a i Okružnog javnog tužilaštva”, koji su upravo po prijavama aktivista sa terena u slivu rijeke Drine sprovodili istragu protiv više privrednih društava i odgovornih lica u njima, za nelegalnu eksploataciju minerala, kao i nezakonit rad betonara na ovom području.

Građani u akciji