Građanski aktivizam

Pobjeda Kakanjskih aktivista – općinske vlasti dale saglasnost za uspostavu zaštićenog područja „Gornja Trstionica – Bukovica“

Upornost kakanjskih aktivista da općinskim vlastima ukažu na opasnost od ugrožavanja prirode skorim početkom rada rudnika u Varešu, posebno po sistem vodosnabdijevanja, jer se kakanjski vodovod pitkom vodom opskrbljuje sa izvorišta u susjednoj opštini, dala je napokon konkretne rezultate.

Na jučerašnjoj (28.09.2023.) sjednici Općinskog vijeća Kaknja jednoglasno je usvojena Odluku o davanju saglasnosti za uspostavu zaštićenog područja “Gornja Trstionica – Bukovica”, na čemu su unazad dvije godine insistirali aktivisti okupljeni u inicijativi „Park prirode Trstionica i Boriva“.

“Ovom odlukom, čiji je predlagač Općinski načelnik, a obrađivač Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Općinski načelnik je ovlašten da podnese nadležnom Kantonalnom ministarstvu zahtjev za pokretanje i provođenje postupka zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode u F BiH. Općina Kakanj je finansirala izradu dokumentacije koja je osnov za proglašavanje određenog stepena zaštite prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa područja Kraljeve Sutjeske, slivnog područja rijeke Trstionice” – objavio je na svojoj internet stranici načelnik općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Da dođu do ovog uspjeha ekološki aktivisti su uložili mnogo truda, a “najisturenija” u toj borbi profesorica Hajrija Čobo je zbog svog djelovanja i čestih kritika prema vlastima bila izložena njihovim verbalnim napadima, pa i svojevrsnom šikaniranju.

“Za prijedlog  odluke o davanju saglasnosti za uspostavu zaštićenog područja „Gornja Trstionica – Bukovica“ glasalo je svih 29 vijećnika i sretni smo zbog toga, ali isto tako svjesni da je ovo samo početak realizacije onoga za što se zalažemo, a to je da dobijemo dokument kojim će biti onemogućeno bilo kakvo daljne narušavanje prirode na širem području Mehorića” – umjereni je optimista Čobo.

Samo prije par mjeseci ona i ostali aktivisti su bili nezadovoljni zato što od općinskih vlasti nisu imali podršku ni kada su za sjednicu Vlade ZDK u aprilu ove godine poslali Otvoreno pismo premijerki Amri Mehmedić, reagujući na predviđeno razmatranje tačke Dnevnog reda Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine-olova, cinka i barita, sa pratećim plemenitim metalima na ležištima Borovica Zapad-Rupice Istok-Tisovača-Droškovac-Veovača Istok-Bukovača, Općina Vareš.

Upozoravali su lokalne vlasti da bi se realizacijom te odluke koncesije koje vareški rudnik ima proširile dublje u vodozaštitnu zonu Bukovice na dvije strane i prema prašumi na strani Tisovače. Zbog toga im je drago što je unazad mjesec dana došlo je do „buđenja“ lokalnih vlasti Kaknja, jer su tada iz Ureda načelnika najavili da će insistirati da nadležna i odgovorna kantonalna i federalna ministarstva izvrše preispitivanje izdatih dozvola i saglasnosti za izvođenje radova na području općine Vareš, kaka bi zaštitili interese i prava svoje općine, kada je u pitanju vodosnabdijevanje Kaknja pitkom vodom. Načelnik Bajtarević je ubjeđivao nezadovoljne aktiviste da će on, kao i Općinsko vijeće i općinske službe za upravu u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima, preduzeti sve propisane, raspoložive i moguće mjere i aktivnosti kako bi se zaštitila prava i interesi stanovništva općine.

“U svakom trenutku smo spremni preduzeti sve mjere i aktivnosti, te pokrenuti sve vrste sudskih, upravnih i drugih postupaka protiv svih nadleržnih i odgovornih subjekata koji svojim djelovanjem ugrožavaju prava i interese Općine Kakanj i naših stanovnika“ – saopštili su tada iz Ureda načelnika općine Kakanj.

Iz općine Kaknja su se tek od tada počeli izjašnjavati da prema prostorno-planskoj dokumentaciji nije moguće ishodovati dozvole za izvođenje istražnih i rudarskih radova na njihovom području prema granici sa Varešom, navodeći da su pokrenute i procedure zaštite Trstionice i Borive kao prirodnog zaštićenog područja.

To su sada pokazali i na djelu, što je ohrabrilo aktiviste iz ove općine, ali i druge koji su ih podržavali da će na kraju izaći kao stvarni pobjednici.

“Davanjem saglasnosti za uspostavu zaštićenog područja “Gornja Trstionica – Bukovica”  napravljen je još jedan značajan korak u zaštiti prirode, kako Zeničko-dobojskog kantona tako i Bosne i Hercegovine. Upućujemo iskrene čestitke načelniku Mirnes Bajtareviću na predloženoj inicijativi kao i svim vijećnicima Općinskog vijeća Kakanj koji nisu dvojili trebaju li uvažiti mišljenje struke i glas naroda. Posebne čestitke ekološkim aktivisticama i aktivistima koje predvodi Hajrija Čobo, kao i svim građankama i građanima Kaknja, koji su svojim dosadašnjim angažmanom i stavom jasno pokazali predanost zaštiti i očuvanju naših prirodnih bogatstava” –  izjava je aktiviste  UG Fojničani Maglaj i Mreže za zaštitu prirode u BiH Davora Šupukovića.

Šupuković se zahvalio i lokalnim vlastima u Kaknju što su aktivistima pružili priliku da na  zajedničkom sastanku prezentiraju njihove ideje i viziju za zaštitu prirode na ovom području, čime su se kako kaže, uvjerili da dijele iste vrijednosti i ciljeve, što je odlukom OV i potvrđeno.

“Veselimo se dogovorenom nastavku suradnje i zajedničkim aktivnostima na zaštiti i očuvanju naše prirode. Izuzetna je čast što UG Fojničani Maglaj i Mreža za zaštitu prirode imaju priliku biti dijelom ove lijepe priče koja ističe važnost dijaloga i partnerstva između vlasti, organizacija civilnog društva i aktivista, za dobrobit svih građanki i građana te prosperitet lokalne zajednice u cjelini” – rekao je Šupuković.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije