Građanski aktivizam

Protestni skup za odbranu rijeke Neretve

Protestni skup za odbranu rijeke Neretve i njenog sliva od novih hidroelektrana održati će se u subotu, 11. novembra u 11:55 sati, na Trgu državnosti 1, u Konjicu. Poziv organizatora prenosimo u nastavnku.

Uprkos otporu lokalnog stanovništva, akademske zajednice i bh. javnosti nastavlja se gradnja hidroelektrane “Ulog” koja prijeti cijelom gornjem toku Neretve. Već se naziru posljedice po rijeku i živi svijet. Ali ovo nije jedina prijetnja opstanku Neretve i njenih pritoka. Ako se smjesta ne pokrenemo, u slivu hercegovačke ljepotice biće izgrađeno još 36 hidroelektrana.

Svojevremeno je bila planirana gradnja čak 93 hidroenergetska postrojenja, ali su lokalne zajednice i aktivističke grupe odlučnim dugogodišnjim borbama spriječile izgradnju na desetine HE.

Hrabri čuvari Bune, Neretvice, Doljanke, Drežanke i drugih hercegovačkih rijeka pokazali su da borbom možemo zaustaviti silu. Na nama je da se sad izborimo i za Neretvu.

Odbijamo da budemo upamćeni kao generacija koja se nije borila za jednu od najvrijednijih rijeka ove zemlje.

Zato se okupljamo u Konjicu 11. 11. ove godine, na velikom protestnom skupu kojim ćemo obilježiti prekretnicu u borbi za Neretvu.

Zahtijevamo:
Urgentno zaustavljanje izgradnje HE “Ulog”
Prekid realizacije planiranih HE “Bjelimići” i “Glavatičevo” i 7 malih hidroelektrana na području gornjeg toka Neretve.
Zaustavljanje izgradnje HES “Gornji horizonti”
Strogu zakonsku zaštitu prirodnih vrijednosti sliva Neretve.
Prestanak kupovine skupog uglja za potrebe Elektroprivrede BiH iz privatnih rudnika kompanija EFT-a i Lagera – ne samo da se tom kupovinom rudari rudnika EPBiH dovode na prosjački štap, nego se i javni novac troši na kompanije koje svojim projektima uništavaju Neretvu i Blihu.

DOĐITE I PRIDRUŽITE SE ODBRANI SMARAGDNE RIJEKE – da nam Neretva hladna i bistra zauvijek teče!

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine
Zeleni Neretva Konjic
Pustime da tečem

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije