Vijesti

U petak počinje deseti regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Biljana Braithwaite, Rule-of Law Forum
U Sarajevu će se 10. i 11. novembra 2023. godine održati deseti regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu na temu "Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa".

Događaj će okupiti sudije Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), uključujući i potpredsjednika ESLJP Marka Bošnjaka, predsjednike pravosudnih institucija, sudije, predstavnike civilnog društva, i druge pravne eksperte iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, ali i šire. Forum organizuju nevladine organizacije AIRE centar i Civil Rights Defenders, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Side (Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju), i Ustavnog suda BiH. Ove godine ujedno se obilježava i decenija Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu.

“Kada smo osnovali regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu još 2014. godine imali smo tri ključna cilja. Prvi cilj bio je da olakšamo nacionalnu implementaciju Evropske konvencije o ljudskim pravima. Zatim, nastojali smo pomoći zemljama u regionu u procesu integracije u Evropsku uniju tako što ćemo im pomoći da ispune kriterije vezane za vladavinu prava. I u konačnici, nastojali smo unaprijediti regionalnu saradnju, olakšati razmjenu najboljih praksi, i podržati izgradnju veza među stručnjacima iz regiona”, kazala je Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra.

Brojni stručnjaci i aktuelne teme

“Forum iz godine u godinu okuplja sudije Evropskog suda za ljudska prava, te regionalne predsjednike pravosudnih institucija, sudije, i druge pravne eksperte, i veoma smo ponosni što ovim događajima prisustvuju istinski stručnjaci i borci za vladavinu prava, poput bivšeg predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, Roberta Spana, i povjerenice za ljudska prava Vijeća Evrope, Dunje Mijatović”, kazala je Braithwaite.

Forum će ove godine omogućiti diskusiju o ključnim izazovima i prilikama za ostvarenje veće transparentnosti pravosuđa, kao jedne od najsnažnijih garancija nezavisnog i nepristrasnog sudskog sistema. Sudije i drugi pravni eksperti razgovarat će o tehnologijama koje se koriste u kontekstu istražnih i sudskih postupaka. Ova tema posebno je aktualizirana u posljednje vrijeme kako se sudovi i drugi državni organi suočavaju sa pitanjima prihvatljivosti dokaza pribavljenih presretanjem komunikacija preko EncroChat-a, Sky ECC-a, ANOM-a, i drugih sličnih izvora. U okviru događaja razgovarat će se i o utjecaju tehnološkog razvoja na način na koji sudovi sprovode sudske postupke i komuniciraju o njima, što otvara podjednako goruća pitanja o najboljim načinima za zaštitu javnog karaktera sudskih postupaka i javnog izricanja presuda, kao i za zaštitu prava na privatni život, na pretpostavku nevinosti, i na pravo na zaborav strana u postupku.

Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu (Rule of Law Forum) jedan je od najvažnijih godišnjih događaja za predstavnike/ce pravosuđa, pravnike/ce i predstavnike/ce nevladinih organizacija iz regiona. Cilj Foruma je da promoviše sprovođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima na državnom nivou, podstakne regionalnu saradnju u kontinuiranom razvoju vladavine prava i ljudskih prava, te da pruži pomoć u procesu integracije regiona u Evropsku uniju.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije