Građanski aktivizam

Zahtjevi za spas bosanskohercegovačkih rijeka istaknuti u Travniku i Mostaru

Borba se nastavlja.

Nove male hidroelektrane zabranjene su na cijeloj teritoriji entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, ali postoji još niz borbi protiv realizacije ovih štetnih projekata na rijekama koje su ranije koncesionirane, piše Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT.

Foto: Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT

Posebno su zanimljivi slučajevi Ugra i lokaliteta Bunskih kanala, bajkovitog ušća Bune u Neretvu koji su također pogođeni planovima za izgradnju mHE.

U hercegovačkom slučaju situacija je kristalno jasna: Nakon što su investitoru poništene sve dozvole i saglasnosti za izgradnju mHE “Buna 1” i mHE “Buna 2”, preostao je još samo jedan korak, a to je raskid ugovora o koncesiji.

Vlada HNK/Ž, postojeća ili nova, čekamo vašu reakciju!

Posebno zabrinjava praksa nelogičnog i suludog produžavanja rokova za izgradnju mHE “Babanovac”, koja je planirana u gornjem toku rijeke Ugar, gdje je evidentno da vlast pogoduje investitoru Eskimo S2 d.o.o. Travnik u vlasništvu Munira Selmana.

Vrijeme je da Vlada SBK napravi zaokret, uvaži stavove građana koje predstavlja, i raskine predmetni ugovor!

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije