Građanski aktivizam

Aktivisti „Pokreta za preokret“ spremni podnijeti nove krivične prijave protiv najodgovornijih učesnika u nezakonitoj izradi regulacionih planova

Foto: Zenicainfo
Poruka aktivista „Pokreta za preokret“ je jasna od početka: Gospodo u Gradskoj upravi i svi vi koji ste u lancu u ovoj oblasti, poštujte temeljne principe struke i postojeće zakone koji su dobri i provodivi za dugoročno planiranje prostora, u kojem ljudi trebaju da žive „jedni pored drugih, a ne jedni na drugima“.

ZA RUBRIKU „VJEROVALI ILI NE“

U cilju zaustavljanja devastacije grada, grupa građana “Pokret za preokret” se u periodu od oktobra 2021. godine do danas obratila nadležnim institucijama sa više od 50 zvaničnih dopisa, zahtjeva, ponovljenih zahtjeva, tumačenja idr. Dopisi su upućeni  prema  nadležnim gradskim   službama i inspekciji, gradonačelniku i Gradskom vijeću, predsjedavajućem Skupštine kantona, kantonalnim  ministarstvima  i inspekcijama, zatim  nadležnom federalnom ministarstvu i upravi za inspekcije, Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika u BiH, pa i novoformiranom Uredu za borbu protiv korupcije ZDK.

„Ovo je za rubriku Vjerovali ili ne.“, kaže aktivista Pokreta, Boris Britvar, precizirajući:

„Svu ovu dokumentaciju uredno smo arhivirali, a cijeli proces je trajao mjesecima, od oktobra 2021. godine, nakon što je Gradsko vijeće, na 13. sjednici održanoj 30.09.2021. godine donijelo odluku o usvajanju nezakonitih nacrta regulacionih planova, a što je objavljeno u Službenim novinama Grada Zenica 09/21. Naime, Gradsko vijeće je na predmetnoj sjednici, na prijedlog gradonačelnika, usvojilo Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana “Crkvice”, Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana “Trg Alije Izetbegovića” i Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog planaKamberovića ravan i padina” koje su u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Ze-Do Kantona i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja.”

Britvar navodi da su se u skoro svim odgovorima ili dopisima, nadležni organi i inspekcije proglasili nenadležnim ili nisu nikako dostavili svoj odgovor ili dopis na zahtjeve Pokreta.

„Gradska uprava Zenice i  Kantonalna Skupština su ostali nijemi na svaki dopis ili zahtjev koji smo uputili. U novoformiranom Uredu za borbu protiv korupcije ZDK su nas primili na razgovor, ali nikada nismo dobili pismeni odgovor na naš dopis, niti su se javno oglasili po našem zahtjevu.“

Iz Pokreta ističu da, ipak, svi nisu isti, da je bilo i institucija koje su pokazale odgovoran odnos i prema svom poslu i prema građanima, sa kojim su obavili konsultacije, razgovore i koje su preduzeli aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima. Navode da su to Kantonalno tužilaštvo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK, Ministarstvo prostornog uređenja i Policijska uprava Zenica.

Regulacioni plan Trg Alije Izetbegovića

POKRETANJE KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV UČESNIKA U NEZAKONITOJ IZRADI REGULACIONIH PLANOVA

Nakon bezuspješnih pokušaja da navedu institucije vlasti da rade svoj posao, grupi nije ništa drugo ostalo nego da pokrenu Krivičnu prijavu protiv najodgovornijih učesnika u nezakonitoj izradi regulacionih planova – za zloupotrebu položaja i ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Krivična prijava sa svom dokumentacijom upućena je Kantonalnom tužilaštvu na postupanje, koje je brzo reagovalo, otvorilo predmet kao prioritetan i započelo aktivnosti na predmetu. Nakon ove prijave spremna je nova prijava protiv Komisije za davanje stručne ocjene i predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zenica, doznajemo  iz Pokreta.

“Kako bi ubrzali zacrtane ciljeve za urbicid u Gradu, Gradsko vijeće je u februaru 2022. godine, na 20. sjednici Grdskog vijeća, donijelo  Rješenje o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene, koja bi imala zadatak da ozakoni ono što su gradonačelnik i njegovi investitori zacrtali. Pojednostavljeno, ako nemate Urbanistički plan Grada, a žuri vam se, Komisija će svojim odlukama to riješiti. Komisiju čine mladi i neiskusni arhitekti koji su marioneta u rukama gradonačelnika. Žalosno, nekada su se komisije formirale da nešto  riješe u interesu grada, a u ovom slučaju ovo je komisija za “hitno rješavanje” u interesu podobnih investitora.”, navode iz Pokreta, dodajući:

“Javna je tajna da su “pljuštale” ostavke u Gradskoj upravi, da je nervoza na svakom koraku, uposlenici ne smiju postavljati pitanja o zakonitosti odluka, strah ljudi je prisutan, ali u upravi važi pravilo: veži konja gdje ti gazda kaže!.

Bilbord poruka Pokreta za preokret

RJEŠENJE JE JEDNOSTAVNO: POŠTOVANJE TEMELJNIH PRINCIPA STRUKE I ZAKONA

„Iako je problem sa investicijskim urbanizmom univerzalan za sve gradove u BiH, u kojima ne postoji urbanistički plan, grad Zenica ima najveći problem da očuva balans normalnog života, budući da za život u gradu nije dovoljno samo postojanje objekata, već i dugoročno planiranje  na principima održivog razvoja. Osim odstupanja od elementarnih urbanističkih normi u smislu gustoće naseljenosti, koeficijenta izgrađenosti i koeficijenta iskorištenosti parcela, te činjenice da se regulacionim planovima utvrđuju isključivo izgradnja novih stambeno-poslovnih objekata u korist investitora, vrijedi napomenuti da su zanemareni svi obavezni društveni sadržaji u smislu ambulante obiteljske medicine, obdaništa, škola, dječjih igrališta, sportskih terena, zelenih površina, protupožarnih puteva, adekvatnog broja parking mjesta, urbanog mobiljara, itd… kao i neophodna ulaganja u primarnu infrastrukturu – vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, električna energija, grijanje, plinovod, itd.”, navode iz Pokreta za preokret.

Prema informacijama, koje aktivisti ovog pokreta dobiju svojim kanalima, trenutno se užurbano radi na izradi prijedloga urbanističkog plana Grada za naredni period, radi se u tajnosti iza zatvorenih vrata, pokušava se „ugraditi“ sve ono što je planirano ili propušteno.

Poruka aktivista u ovom slučaju je jasna od početka: Gospodo u Gradskoj upravi i svi vi koji ste u lancu u ovoj oblasti, poštujte temeljne principe struke i postojeće zakone u ovoj oblasti, koji su dobri i provodivi, za dugoročno planiranje prostora u kojem trebaju da ljudu žive „jedni pored drugih, a ne jedni na drugima“.

Preduslov za donošenje Urbanističkog plana jesu strateški dokumenti poput strategije razvoja, studije saobraćaja, demografske studije, idr. a Grad Zenica trenutno ne raspolaže nijednim takvim strateškim dokumentom.

Ulična akcija za potpisivanje peticije za poništenje spornih Nacrta Regulacionih planova

JOŠ JEDNOM: ČIJI JE GRAD?

„Aktivisti pokreta, pored pravne borbe za svoj grad, trenutno provode ulične akcije, anketu građana, potpisivanje peticije građana Zenice i podjelu informativnih letaka s ciljem ukazivanja na problem Grada i dobivanje podrške građana Zenice za konačnu pobjedu nad učesnicima u urbicidu grada“ ističe aktivistkinja Nadira Berbić.

„Nadležni se proglašavaju nenadležnim, a ovakav odnos prema urbanom razvoju grada je nedopustiv. Građani moraju imati mogućnost da se grad razvija u skladu sa ispravnim i legitimnim urbanističkim planom, te da svim građanima bude omogućeno da žive normalno u svom gradu“, poručuju aktivisti Pokreta.

„Na pitanje „Čiji je grad?“, jedini ispravan odgovor je: „Svih građana Zenice!“ – jednoglasni su članovi grupe „Pokret za preokret!“.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije