Građanski aktivizam

Aktivisti upozoravaju da „Eastern Mining“ nije ispunio obećanje o saniranju štete na području Kaknja

''Hiljade tona materijala na obalama Trstionice, Borive i Vrućeg potoka, kao i na platou Mehorić samo zaravnate i svo ono smeće i jalovina su samo prekriveni slojevima humusa što je još dodatno tovarenje materijala na obale rijeka i prikrivanje masakra počinjenog na drveću kojeg sada više nema. Korijenje i otpad sa obala nisu uklonjeni, rijeke su zagađene, put prema Varešu se još uvijek koristi...''

Istraživačko-razvojna kompanija „Eastern Mining”, koja je već petu godinu prisutna na području Vareša u pripremama za eksploataciju njenih rudnih bogatstava, nije ispunila obećanje Paula Cronina, izvršnog direktora kompanije „Adriatic Metals“ iz Velike Britanije, u čijem vlasništvu je „Eastern Mining”, datog na javnoj tribini održanoj u Kaknju 28. jula. On se Kakanjcima obavezao da će se u roku od sedam dana sanirati šteta nastala u Mehoriću do granice sa općinom Vareš, koju su napravili izvođači radova na izradi saobraćajnice i za tu namjenu montiranog postrojenja betonare.

Ovo su tvrdnje iz neformalne grupe građana „Park prirode Trstionica i Boriva“, koji su se organizovali prije tri mjeseca i žestoko usprotivili uništavanju prirode na ovom zaštićenom području kakanjske općine. Svojom upornošću natjerali su i vlasti općine Kakanj da se, nakon negiranja da su upoznati sa aktivnostima vareških investitora u njihovoj općini i Mehoriću, pokrenu i angažuju svoje i inspekcijske organe ZDK – građevinsku, šumarsku i inspekciju za zaštitu okolišta – kao i MUP.

“Takozvana sanacija, što smo dokumentovali i snimanjem na terenu, urađena je tako da su hiljade tona materijala na obalama Trstionice, Borive i Vrućeg potoka, kao i na platou Mehorić samo zaravnate i svo ono smeće i jalovina su samo prekriveni slojevima humusa što je još dodatno tovarenje materijala na obale rijeka i prikrivanje masakra počinjenog na drveću kojeg sada više nema. Korijenje i otpad sa obala nisu uklonjeni, rijeke su zagađene, put prema Varešu se još uvijek koristi” – informacije su dobijene od Grupe, iz koje se ne libe da kažu da je njihovom strpljenju došao kraj i da će preduzeti daljne korake koji im stoje na raspolaganju.

Iako ne žele u potpunosti da otkriju koje su im tačno namjere, nagovještavaju podnošenje krivičnih prijava već slijedeće sedmice, a pominju i pokretanje procesa pred domaćim i međunarodnim sudovima. Kažu i da su posebno ljuti na lokalne vlasti, te da su utvrdili da su itekako znale šta se dešava na području općine, kada je u pitanju investitor u vareški rudnik.

“Još se trudimo da dopremo do svijesti svih Kakanjaca da će rudna eksploatacija u susjednoj općini Vareš imati negativan uticaj ne samo na području Mehorića, riječice Borivu i Trstionicu, već i na Vrući potok i Bukovicu, kojom se vodom snabdijeva i grad Kakanj” – izjava je člana NGG Hajrije Čobo.

Ona je potvrdila da su aktivisti iz Kaknja u više navrata obilazili teren kako bi se uvjerili da  li se radi na sanaciji, jer je prošao rok po kojem je ona trebala biti okončana još prošle sedmice. Čobo tvrdi da je “sanacija” izvršena na taj način da je još dodatno dovučeno zemlje i teren zaravnat bagerima, a da je ostao sav ostali materijal na obalama rijeka, uključujući i ogromne količine korjenja od ostataka posječenih drveća u proširenju puta iz Mehorića do rudnika u Varešu.

“Sada samo čekamo kiše, pa da to Trstionica razvali i donese u dolinu sa silom vode. Korita su totalno zapušena onim korijenjem i jalovinom koju su dovukli, sužena da bi oni sebi put proširili” – kaže Čobo, podsjećajući da je Izvršni direktor  „Adriatic Metalsa“ Paul Cronin na Javnoj tribini u kaknju rekao da je dodatno zaposlio četiri inžinjera kako bi sve proteklo u redu  sa sanacijom.

Da će Cronin i investitor u vareški rudnik ipak morati ispuniti dato obećanje o saniranju štete u Mehoriću, obavezuje ih i zvanični akt Vodne inspekcije ZDK. Naime, kantonalni vodni inspektor Nijaz Mačak je u dopisu NGG od 3. avgusta nakon izvšene inspekcije stanja na terenu naveo da je izdao jasne instrukcije da nakon uklanjanja betonare vlasnik ukloni i preostale segmenata postrojenja.

“Obzirom da je nužno i da se okolni prostor dovede u stanje prije instaliranja spornog postrojenja, kao u prethodno i prirodno stanje sve u granicama objektivnih okolnosti, to je subjektu nadzora i vlasniku postrojenja naložena obaveza i uređenja šireg prostora postrojenja na lokalitetu Mehorić, što se odnosi i na uređenje obala riječnih korita” – stoji u aktu iz ZDK upućenog neformalnoj grupe građana „Park prirode Trstionica i Boriva“, sa najavom da će i od drugih inspekcija iz njihove nadležnosti dobiti odgovor nakon izvršenog inspekcijskog nadzora.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije