Građanski aktivizam

Maltretiranje građana: Na javnoj raspravi koju su nezakonito zakazali, na temu „nova lokacija kamenoloma“, iz općinske uprave Bugojna se nisu ni pojavili

Građani su i na nezakonito zakazanu javnu raspravu došli, spremni da demokratski iznesu svoj stav, ali iz Opštine, koja ju je i zakazala, nije niko
„Ovo je slika i prilika rada općinske uprave Bugojno, uprave koja ne poštuje ni Zakone niti svoje građane, nego samo uske interese od kojih građani nemaju koristi.“

Uskoro će godina dana od kako su mještani mjesne zajednice Poriče kod Bugojna na zboru građana jasno rekli NE kamenolomu u blizini njihovih dvorišta, pored magistralne ceste i njihovih izvorište pitke vode, pri tom prikupivši 1200 potpisa mještana, koje su u vidu Inicijative dostavili Općinsko vijeću Bugojno  na uvid i izjašnjavanje.

Prođe godina dana, a OV, načelnik općine i stručne službe nisu našli vremena da se izjasne o zahtjevima mještana. Na tu zadaću ih već treći put upozoravaju iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, ali bez odgovora ostaje i ta važna institucija.

Da je općinska uprava nesposobna ili, još gore, da svjesno ne poštuje temeljne odredbe Statuta općine  i Poslovnika o rada OV, pokazalo se danas na zakazanoj javnoj raspravi u zgradi Općine, u 13 sati, na kojoj se trebalo nezakonito raspravljati o „novoj lokaciji kamenoloma“ u MZ Poriče, lokaciji koju je sam investitor nacrtao uz podršku stručnih osoba iz Općine. Javnu raspravu je, telefonski obavještavajući članove Savjeta MZ i njenog predsjednika,  zakazao šef Službe za privredu, bez ikakve javne objave bilo kakvog dokumenta, zaključka, bez znanja Općinskog vijeća koje je jedino nadležno da pokrene inicijativu za javnu raspravu na osnovu odredbi Poslovnika o radu i Statuta općine.

„Danas se trebalo raspravljati o nekoj nacrtanoj skici lokacije kamenoloma, lokaciji koju je odabrao investitor, kao „povoljnijoj“ za mještane MZ, a zaboravljajući Zakonske odredbe – Zakona o koncesijama SBK. Kako se mogu promjeniti koordinate obuhvata eksploatacije? Ko to može raditi? Ko odobrava? Itd. Mnogo je pitanja na koje danas nije bilo odgovora“, ističu iz NGG Poriče.

Sat vremena su mještani MZ Poriče i novinari čekali da se neko iz općine obrati, da pojašnjenje ili bar da se izvine za maltretiranje ljudi koji su došli da kažu jasno još jednom NE kamenolomu u Poriču. Kako su Javnoj raspravi prisustvovali članovi Savjeta MZ i predsjednik oni su saopštili prisutnim da se niko iz Općine ne javlja, da se šef Službe za privredu, koji je zakazao Javnu raspravu, ne javlja na pozive i da je „pobjegao“ iz zgrade Općine.

„Ovo je slika i prilika rada općinske uprave Bugojno, uprave koja ne poštuje ni Zakone niti svoje građane, nego samo uske interese od kojih građani nemaju koristi. Pokušavali smo na sve načine da dođemo do načelnika, da otvorimo dijalog i da stavimo tačku na ovaj problem, ali to je izgleda njemu i općinskoj upravi na dnu prioriteta.“ dodaju iz neformalne grupe Poriče.

„Uputili smo Inicijativu za preispitivanje i stavljanje van snage ugovora o koncesiji prema ministarstvu privrede SBK – nema odgovora. Protestvovali smo ispred zgrade Vlade SBK, zajedno sa mještanima iz Kreševa, argumentovali zahtjeve – nema odgovora. Uputili smo zahtjev za sastanak sa premijerom, ali, opet, nema odgovora. Neće nas pokolebati, nećemo odustati od naših zahtjeva jer nama nema života ukoliko se započne ekploatacija dolomita u našem dvorištu“, ističu ogorčeni mještani MZ Poriče.

„Ovim putem poručujemo načelniku Ajkuniću i još nekim šefovima općinskih službi  da uskoro očekuju pozive iz tužilaštva za sumnju u nezakonit rad i zloupotrebu položaja u postupku davanja saglasnosti za dodjelu koncesije na lokalitetu Bukovački potok u MZ Poriče“, naglašavaju aktivisti iz Poriča.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije